NYHETER

Öppet seminarium 7 oktober: Hur påverkar vi vår vattenanvändning? Om beteenden inom VA med hjälp av information och taxor – piska eller morot? Ett seminarium från LU Water och VA-teknik Södra Torsdagen den 7 oktober kl 13:00-16:30 kommer LU Water…

Halvtidsseminarium för Simon Gidstedt

Half-time seminar: Direct membrane filtration of municipal wastewater in combination with activated carbon adsorption for the removal of organic micropollutants General information PhD-student: Simon Gidstedt, industrial PhD student at Sweden Water Research Reviewer: Ann-Sofi Jönsson, Professor at the Department of…

Inbjudan till slutseminarium

Inbjudan till slutseminarium

Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) avslutades nyligen. Resultatet är en rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Välkommen på slutseminarium i Göteborg eller Stockholm där projektet presenterar de viktigaste delarna av innehåll och…

THX2RKLM