NYHETER

Doktorander presenterar sin forskning

Doktorander presenterar sin forskning

Med rubriken “Under 5 minuter” presenterar några av doktoranderna inom VA-teknik Södra sin forskning via YouTube-filmer.  Under några minuter sammanfattar de på ett intressant och roligt sätt vad forskningen handlar om och varför de egentligen ägnar sig åt just det…

MACRO höll slutkonferens i Stockholm

MACRO höll slutkonferens i Stockholm

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem…

Fosforseminarium på LTH i Lund

Fosforseminarium på LTH i Lund

Fabian Kraus från Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) gästade den 16 november VA-teknik Södra och LTH för ett seminarium med temat ”Hur kan livscykelanalys (LCA) användas för att jämföra konventionell framtagning och användning av fosfor (konstgödsel från mineral) med framtagning och användning…

Adjungerad professor vid VA-teknik LTH

Adjungerad professor vid VA-teknik LTH

Henrik Aspegrens anställning som adjungerad professor vid VA-teknik, LTH, har förlängts till 2021 och samtidigt utökats i omfattning till 40 %. Henrik fortsätter som VA-teknik Södras ordförande och kommer även fortsättningsvis att delta i både forskning och undervisning för VA-teknikgruppen, bland…

Ny industridoktorand inom VA-teknik Södra

Ny industridoktorand inom VA-teknik Södra

Maria Neth, tidigare processingenjör på Gryaab, är sedan november 2018 Gryaabs industridoktorand vid Chalmers. Hon ska arbeta inom området ”Framtida hållbar avloppsvattenrening” och ta fram mer teknisk kunskap och användbara verktyg som kan ligga till grund för att ta hållbara…

THX2RKLM