NYHETER

Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk för användare (processingenjörer/processinriktade driftstekniker) av biofilmsprocesser (MBBR/IFAS) på Svenska kommunala reningsverk. Vill du vara med? BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e Oktober 2018. Mer information här. Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast…

Ny medlem i VA-teknik Södra

Ny medlem i VA-teknik Södra

Lidköping är sedan maj 2018 medlem i VA-teknik Södra. Kommunen levererar dricksvatten även till Vara och Grästorps kommuner. I dagsläget projekteras för en byggnation av Ängens avloppsreningsverk med ett cirkulärt kretslopp och tekniker som Bio-P, läkemedelsrening med ozonering samt fosforåtervinning…

THX2RKLM