Ansökan 2022-2024 beviljat av Svenskt Vatten

7 december 2021 beslutade Svenskt Vatten att bevilja VA-teknik Södras ansökan 2022-2024. En motivering och medskick från SVU-kommittéen: VA-teknik Södra förstärker sin karaktär av att vara ett regionalt kluster för VA-organisationer i sydvästra Sverige. Ansökan beskriver ett växande program som omorganiseras och arbetar med två övergripande teman ”vatten i staden” och ”hållbar sanitet” samt åtta […]

Innehållsrikt seminarium och spännande projekt

Måndag 8 november genomfördes det digitala förmötet till Idédagarna: VA-teknik Södra – resultat från projekt. Närmre 100 deltagare fick höra senaste nytt från de många spännande projekt som just nu pågår. Vill du friska upp minnet eller gick du miste om seminariet, här är presentationerna: Resultat från projekt- alla presentationer förutom de du hittar nedan. […]

Nu är det dags att anmäla sig till VA-teknik Södras digitala seminarium 8 november!

VA-teknik Södra – Resultat från projekt Måndagen den 8 november kl 13.00-16.00 Seminariet hålls i Zoom. Länk till seminariet skickas ut till alla som anmält sig den 4 november. Under seminariet får du höra resultat från ett axplock av VA-teknik Södras projekt med allt från AI för dagvattenplanering, åtgärder mot dagvattenföroreningar, detaljstudier av vad som […]

Öppet seminarium 7 oktober: Hur påverkar vi vår vattenanvändning? Om beteenden inom VA med hjälp av information och taxor – piska eller morot? Ett seminarium från LU Water och VA-teknik Södra Torsdagen den 7 oktober kl 13:00-16:30 kommer LU Water och VA-teknik Södra att anordna ett öppet seminarium med titeln: ”Hur påverkar vi vår vattenanvändning?”. […]

Halvtidsseminarium för Simon Gidstedt

Half-time seminar: Direct membrane filtration of municipal wastewater in combination with activated carbon adsorption for the removal of organic micropollutants General information PhD-student: Simon Gidstedt, industrial PhD student at Sweden Water Research Reviewer: Ann-Sofi Jönsson, Professor at the Department of Chemical Engineering, Lund University Time: 16th of June, 10:30 Place: Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69612884156 The presentation will […]

Pilotförsök med återvinning av näringsämnen ur avloppsvatten nu igång i Helsingborg

I  stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg återvinns näringsämnen, energi och vatten ur avlopp. Aalto-universitetets vattenforskare utvecklade processen NPHarvest som är den första metoden att testas. Aalto-universitetets vattenforskare började för fem år sedan utveckla tekniken NPHarvest, med vilken man ur avloppsvatten avskiljer värdefulla näringsämnen till växtnäring. Pilotförsök har pågått på olika håll i Finland under halvtannat år, […]

Lite men väl omhändertagen mikroplast i avloppsvatten!

Föreningen Vattens Västra Kommitté arrangerade ett seminarium om mikroplast i avloppsvatten på Havs och Vattenmyndigheten i Göteborg 28 november i samarbete med Gryaab samt Kungälvs och Kungsbacka kommuner. Charlotta Stadig på Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) inledde med att berätta hur man delar upp ansvaret för mikroplasten mellan HaV och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har hand om allt […]

Workshop om Systemperspektiv för tillskottsvatten

Upplevda fördelar och nackdelar med tillskottsvatten enligt expertgruppsmöte i Göteborg i januari 2020. I avloppssystemet är ledningsnät och reningsverk lika viktiga för skyddet av vattenmiljön som rälsen och tåget för järnvägstransporten. Utan tåget ger rälsen ingen transport och med dålig räls kommer inte leveransen i tid oavsett hur mycket man kostar på tåget. Hur vatten […]

Inbjudan till slutseminarium

Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) avslutades nyligen. Resultatet är en rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Välkommen på slutseminarium i Göteborg eller Stockholm där projektet presenterar de viktigaste delarna av innehåll och slutsatser från rapporten. För mer info och anmälan klicka på den här länken. Göteborg Måndagen […]

Workshop om hållbarhetsanalys av näringsåtervinning ur avlopp

I slutet av oktober samlades 17 forskare och andra experter på Kemicentrum i Lund för en tvådagars workshop med syfte att ta fram riktlinjer för hållbarhetsbedömning av systemlösningar inom området näringsåtervinning ur avloppsvatten. Workshopen anordnades i samarbete mellan Sweden Water Research, VA-teknik Södra, RISE Research Institutes of Sweden och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna kom från […]

An open seminar and a PhD dissertation at LTH, Lund

Interested in Urban Stormwater Management? Welcome to Lund 24-25 October 2019! Take the opportunity to meet some of the most distinguished water professionals in the world representing both academia and practice and learn from their collective experiences! Learn more about these events by clicking on the links below: 24th of October: Open seminar – How […]

BioFiAN intar Visby – Nätverksträff 4–5 september 2019

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett nätverk för användare av biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. På första träffen 2018 samlades nästan 30 medlemmar och inbjudna föreläsare, som utbytte erfarenheter och lärde sig mer om olika biofilmsprocesser. Ett år går fort och det börjar nu bli dags för 2019 års nätverksträff, då vi satsar ännu mer på nätverkande och […]

Biofilmskonferens 22–23 januari 2020 i Malmö – SAVE THE DATE

VA-teknik Södra är en av medarrangörerna för biofilmskonferensen Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment – Opportunities, challenges and limitations. What is the current status on biofilm technologies in wastewater treatment? Where do we see the most successful and/or promising applications for biofilm systems and which are the limitations in Nordic countries? Which are the future […]

Maja Ignell och Sofia Högstrand fick pris av Svenskt Vatten för sitt examensarbete

Under 2019 års Vattenstämma 14–15 maj delade Svenskt Vatten ut pris för bästa examensarbete 2018 inom VA-teknik. Maja Ignell och Sofia Högstrand  presenterade sitt examensarbete, som utfördes på VA-teknik LTH under handledning av Michael Cimbritz och Per Falås, ”Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar”. Kriterierna för bedömning var: nyhetsvärde, […]

Sofia Polo fick pris av Byggopus 2019 för sitt examensarbete

Sofia Polo vann med sitt examensarbete ”Multi-Criteria Analysis of Sustainable Management Practices for Polluted Road Runoff – Case Study in Vitsippsbäcken” första pris i klassen för 30 hp (mastersnivå) i Byggopus 2019, en riksomfattande tävling om bästa examensarbete inom byggindustrin. Projektidén föddes under en av VA-teknik Södras tidigare planeringsdagar och arbetet var ett samarbete mellan Vatten Miljö […]

Ann Moen slutar som kommunikatör och projektkoordinator för VA-teknik Södra

Ann Moen, kommunikatör och projektkoordinator, VA-teknik Södra, slutar sin anställning under sommaren. Efterträdare tillsätts under början av hösten 2019. ”Det har varit några givande och intressanta år för mig på VA-teknik Södra men nu kommer jag att gå vidare till en helt annan verksamhet.” /Ann

Marie Falk lämnar Styrgruppen för VA-teknik Södra

Marie Falk, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, har varit en av Svenskt Vattens representanter i Styrgruppen för VA-teknik Södra. Marie har nu nya uppdrag inom Kretslopp och vatten och har därför lämnat uppdraget för VA-teknik Södra. Vi tackar henne för det arbete och den inspiration hon bidragit med inom Styrgruppen och VA-teknik Södra. Lycka till […]

Vattenforskarskolans årliga seminariedagar 2–3 maj

Den 2–3 maj hölls Vattenforskarskolans årliga seminariedagar – denna gång i Lund. Doktorander från hela Sverige samlades och deltog i diskussioner, föreläsningar, studiebesök och mingelaktiviteter. Ett särskilt fokus låg på att samtala kring specifika utmaningar enskilda doktorander har och undersöka möjligheter för framtida samarbeten. Då Vattenforskarskolan i sin nuvarande gestalt nu närmar sig sitt slutskede […]

Sveriges modernaste reningsverk invigt i Simrishamn

Många hade samlats till invigningen i Simrishamn 24 maj. Karin Jönsson representerade Lunds universitet och var inbjuden som en av fyra invigningstalare. Karins anförande talade om vikten av ny teknik, systemtänkande samarbeten och mod att förändra. Den nya anläggningen är främst fokuserad på mikroföroreningar och läkemedelsrester, vilka nu avlägsnas genom en ozonkontakttank. På sikt hoppas man […]

Vattenvisionen 2030

Under första dagen på Vattenstämman 2019 presenterade Klara Westling (IVL Svenska Miljöinstitutet) och Erik Kärrman (RISE) från redaktionsgruppen den nya vattenvisionen: Vattenvisionen – Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030. Aktörerna i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas ”Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster […]

Rapport från Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

Svenskt Vattens fyra kluster – VA-teknik Södra, DRICKS, Dag&Nät samt VA-kluster Mälardalen – fanns på plats med montrar under de två dagarna som lockad mer än 650 besökare. Stämman smygstartade dock redan på kvällen den 13 i Örebro slott då Landshövding Maria Larsson, tidigare barn- och äldreminister, hälsade Vattenstämmans alla deltagare välkomna. På morgonen den […]

VA-teknik Södras planeringsdagar 8–9 maj i Margretetorp

Även i år samlades representanter från VA-teknik Södras medlemmar till två intensiva och roliga dagar på Margretetorps Gästgifvaregård. På programmets första dag stod bland annat en presentation av slutrapporten för FAS III där några av klustrets viktigare projekt återfinns. Åtta kort-korta presentationer framfördes sedan av forskare från olika aktuella områden. Under nästa punkt diskuterades i […]

VA-teknik Södras slutrapport för FAS III

VA-teknik Södras tredje period, FAS III, finns nu sammanfattad i en slutrapport. Här presenteras ett urval av de viktigaste forskningsprojekten som drivits under perioden. Dessa har resulterat i att användbara metoder och arbetssätt sett dagens ljus vid såväl vattentjänstbolag som vattenbolag. Slutrapporten går att ladda ned här.

Raquel Liébana, Chalmers, disputerar 28 maj 2019 kl. 10.00

Raquel Liébana, doktorand vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten miljö teknik, Chalmers, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Microbial Ecology of Granular Sludgeden 28 maj 2019 kl. 10.00 i SB-H2, Sven Hultins gata 6. Opponent är professor, Christof Holliger, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratory for Environmental Biology, Lausanne, Switzerland. The goal of Raquel’s research is to achieve a wastewater […]

Cities, rain and risk, konferens 13–14 juni i Malmö

Fyra stora projekt (INXCES, MUFFIN, SUrF, Weather Radar) redovisar resultat under konferensen som arrangeras av VA SYD. Från VA-teknik Södra deltar Salar Haghighatafshar och Misagh Mottaghi i konferensen. Salar kommer att tala om ”A strategy to sustain the functionality of the existing urban drainage network”. Föredraget handlar om utveckling av en metodik som kan användas […]

VA-frågor i Vetandets värld

Under rubriken ”Läkemedelsrester från avlopp ska renas bort” sände Vetandets värld ett program i P1 den 25 april. Programmet går att lyssna på här.

Intresserad av andra VA-klusters nyhetsbrev?

Dag&Nät i Luleå ger regelbundet ut ett Nyhetsbrev. På startsidan finns ett kort formulär att fylla i för att bli prenumerant. Läs mer här. DRICKS i Göteborg ger också ut nyhetsbrev. För att prenumerera lämnar man uppgifter på kontaktsidan. VA-kluster Mälardalen ger ut ca 3 nyhetsbrev per år. Länk för anmälan finns på startsidan.

CLEANWATER höll årsmöte 21–22 mars i Lund

  Den 21–22 mars hölls det årliga projektmötet inom CLEANWATER i Lund. Den första dagen var öppen för alla intresserade och närmare 60 personer närvarade för att höra mer om de resultat som tagits fram det senaste året. Från Kemiteknik i Lund talade Rubén Juárez, Ellen Edefell och Michael Cimbritz. Dagen avslutades med besök vid Lundåkraverket […]

Ozon och läkemedelsrening – workshop 14 mars i Linköping

                      I mars hölls en teknisk workshop om ozonering i Linköping. Den anordnades av Tekniska Verken i Linköping AB, Linköpings kommun, Lunds universitet, Aarhus Universitet, Berlin Centre of Competence for Water (DE), VA-teknik Södra, Länsstyrelsen i Östergötland och VA-kluster Mälardalen som en del i projektet CWPharma. […]

Nyttan med processmodellering vid avloppsverk – workshop 22–23 maj i Linköping

RISE Research Institutes of Sweden inbjuder till en modelleringsworkshop med syftet att visa på nytta och fördelar med att använda processmodellering vid avloppsreningsverk och på sätt sprida användningen. Bakom workshopen står Christoffer Wärff, Magnus Arnell och Marcus Ahlström från RISE. Medverkande reningsverk för exempel och fallstudier är Gryaab (Maria Neth), Linköping (Robert Sehlén) och Lidköping […]

Biogaskonferens 8–9 maj i Malmö

I maj hålls den första biogaskonferensen om ”Coastal Biogas”. På onsdagen ges föreläsningar och en paneldiskussion i Malmö och på torsdagen är det utflykt till Jordberga biogasanläggning. För mer information och anmälan se här.

Vattenforskarskolan

Kursen Measurements, uncertainties, and statistics, ges i Luleå 9–10 april, del 1 och i Uppsala 15–16 maj, del 2. Anmälan görs här.

Doktorandseminarium med Misagh Mottaghi

Misagh Mottaghi är i början av sina doktorandstudier och håller sitt första seminarium den 17 juni kl. 13.15–15.00 i A-huset (LTH), Konferensrum 4047. Misagh is an architect and urban designer. She is an industrial PhD student, employed by VA SYD / Sweden Water Research. She is doing her PhD at LTH between departments of Water and […]

Pris för doktorandarbete

Maria Piculell har tilldelats Föreningen Vattens ”NEW GENERATION”-pris. Hon har i sitt doktorandarbete vid AnoxKaldnes och VA‑teknik, LTH, arbetat med att ta fram ett helt nytt sätt att använda MBBR-teknologin där man genom att kunna kontrollera biofilmtjockleken ser helt nya praktiska tillämpningar. Prismotiveringen lyder: ”Maria Piculell får pris för sin lysande förmåga att kombinera forskning inom […]

”Nygammal” medarbetare

Rubén Juárez Cámara, som projektanställdes vid VA-teknik, LTH under hösten 2018, är nu antagen till forskarutbildning (licentiat) vid VA-teknik, LTH. Rubén kommer att arbeta med avancerad rening och nedbrytning av olika mikroföroreningar. Inledningsvis kommer han att arbeta med ozonering inom projektet CLEANWATER.

Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, och Regine Ullman och Elina Bengtsson från Kalmar Vatten AB har skrivit en rapport om hur Kalmar avloppsreningsverk effektivt kunde minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga […]

Cities, rain and risk, konferens 13–14 juni i Malmö

Översvämningsrisken i städerna förväntas generellt öka. Orsakerna är bland annat den globala uppvärmningen, som leder till mer intensiv nederbörd, och en ökad urbanisering. Därför är det viktigt att ta fram verktyg och metoder för att göra städerna mer klimatsäkra. Vid konferensen kommer resultat från flera stora forskningsprojekt inom området att presenteras. Konferensen vänder sig till […]

Nytt projekt – MARTINIS

MARTINIS (Mariculture Technical Innovations in Sweden) är ett nystartat projekt inom havsforskningen. Från VA-teknik Södra deltar Federico Micolucci med sin forskning kring nya reningstekniker med membran för att avlägsna mikroföroreningar och mikroplaster. I projektet deltar också Jonathan Roques från SWEMARC och Göteborgs universitet och från Hiroshima universitet Tomonori Kindaichi. MARTINIS-projektet syftar till att utvärdera reningseffektiviteten av […]

Aktivt kol från slam i stället för slamförbränning

I rapporten Sewage sludge-based activated carbon, skriven av Alexander Betsholtz m.fl., sammanställs labförsök gjorda inom området. Produktion av aktivt kol från slam är en alternativ metod till slamförbränning som i tillägg till värmeproduktion kan generera en potentiellt sett värdefull slutprodukt, till exempel i form av aktivt kol. I denna rapport undersöks produktionen av slambaserat aktivt kol […]

Reningsprocesser för läkemedelsrester i avloppsvatten

Projektet Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten (RESVAV) startades sommaren 2014 och avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och utgör en del av den regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansierats genom Havs- och vattenmyndigheten. Projektets mål har varit utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. I praktiken har det inneburit både […]

Vad är Eco-shift, egentligen?

Vid ett välbesökt seminarium den 31 januari i Lund diskuterade gästprofessor Zaini Ujangfrån Universiti Teknologi Malaysia sina tankar om Eco-shift, d.v.s. vad som behövs för att få till förändring mot ett mer hållbart samhälle. Vill du veta mer om detta, bl.a. om hur man förändrar vanor och beteenden, rekommenderas boken Eco-shift – Holistic transformation towards […]

Rejektvattennätverket höll seminarium 4–5 december 2018 i Växjö

Träffen ägde rum på Sundets avloppsreningsverk i Växjö och deltagare från Sverige, Danmark och Norge välkomnades till anläggningen av Anneli Andersson Chan. Första dagen innehöll flera spännande presentationer och erfarenhetsbyten kring val, uppstart och drift av rejektvattenanläggningar. Andra dagen fortsatte med presentationerna och diskussioner kring lustgasutsläpp och avslutades med en uppskattad rundvandring på reningsverket. För […]

WATERMATEX 1–4 september i Köpenhamn

Deadline för extended abstracts är den 1 mars och anmälan till konferensen öppnar den 1 april. Klicka på Read more för att aktivera länken till konferensen.  

Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

”Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” I år står Örebro som arrangörer. VA-teknik Södra medverkar – kom gärna och besök oss i vår monter! Klicka på Read more för att aktivera länken till mer information. Foto: Gunn-Viol Kattilakoski

Rörnät och Klimat 26–27 mars i Göteborg

Svenskt Vatten arrangerar Rörnät och Klimat 2019 på Gothia Towers i Göteborg. Det är 9:e gången Rörnät och Klimatkonferensen anordnas. Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Läs mer här.

CLEANWATER håller årsmöte 21–22 mars i Lund

Är du intresserad av avancerad rening och mikroföroreningar? Den 21 mars hålls ett öppet seminarium inom projektet CLEANWATER. Klicka på Read more för aktivering av länkarna till mer information och anmälan. Mer information här och anmälan görs via den här länken.

Ozon och läkemedelsrening – workshop 14 mars i Linköping

Just nu pågår tre EU-projekt kring läkemedel i miljön: CWPharma, CLEANWATER och LIWE LIFE (Lidköping). Projektens mål är att förmedla resultat från både pilot-och fullskaletester med ozonering av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester. Den 14 mars hålls en gemensam workshop i Linköping där resultat förmedlas och diskussioner hålls kring planering, design, drift, doskontroll och efterbehandling […]

Vattenforskarskolan

VA-teknik Södra stod som värd i Lund för den första delen av Vattenforskarskolans kurs om avloppsvatten. Under tre intensiva dagar diskuterades allt från historiska beslut som fortfarande påverkar utformingen av dagens VA-system och reningstekniker som används idag till drivkrafter för utvecklingen av system för framtiden. Många specialister bidrog till kursen inom sina respektive områden, se […]

Halvtidsseminarium om ozonering

I en fullsatt sal höll Maja Ekblad den 14 januari sitt halvtidsseminarium som är en del av hennes forskarstudier. Seminariet fungerar som en sammanfattning av hitintills uppnådda resultat och som ett avstamp inför fortsättningen. Titeln var ”Ozonation of wastewater for abatement of organic micropollutants”. Diskussionsledare för seminariet var Ann Mattsson från Gryaab och Mikael Scott från […]

Två nya projekt – flödesmätning av gråvatten och vilka mikroorganismer finns i rötkammare

Stina Karlssons projektanställning förlängs med 6 månader. Stina kommer att dels arbetamed ett projekt tillsammans med NSVA där flödesmätare för gråvatten ska testas och utvärderas. En testrigg med flödesmätare och rörinstallation kommer sättas upp i apparathallen på Kemicentrum i början av året. Dels kommer hon att i början av året samla in prover från rötkammare på avloppsreningsverk […]

VA-teknik Södras nya treårsperiod har börjat

Den nya perioden för VA-teknik Södra påbörjades den 1 januari 2019 och kommer att sträcka sig tre år framåt i tiden. I programmets styrning och ledning deltar VA-teknik vid Lunds tekniska högskola och Vatten Miljö Teknik vid Chalmers samt VA SYD, Gryaab AB och NSVA. Medlemmar i klustret är också Laholmsbuktens VA, DHI Sverige, Trollhättan […]

Maja Ekblad håller halvtidsseminarium 14 januari 2019

Maja Ekblad har kommit halvvägs in i sina doktorandstudier – ”Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten”. Den 14 januari 10.00–11.00 (fika 11.00–11.30) hålls halvtidsseminarium med Ann Mattsson från Gryaab och Mikael Scott från Primozone som granskare. Plats:Lokal M, våning 0, Kemicentrum, LTH. I anslutning till halvtidsseminariet ges 13.00–14.00 dessutom information om aktiviteter inom avancerad […]

Doktorander presenterar sin forskning

Med rubriken ”Under 5 minuter” presenterar några av doktoranderna inom VA-teknik Södra sin forskning via YouTube-filmer.  Under några minuter sammanfattar de på ett intressant och roligt sätt vad forskningen handlar om och varför de egentligen ägnar sig åt just det ämnet. Klicka på länkarna nedan för att se och lyssna. Ellen Edefell  Pharmaceuticals in wastewater. […]

Bidrag önskas till databas om mikrobiella sammansättning av biomassa i rötkammare

VA-teknik, LTH, har ett bra samarbete med Aalborg universitet i Danmark och den grupp som forskar på mikrobiell karaktärisering av mikrober inom biologisk avloppsvattenrening och rötning (Center for Microbial Communities lett av professor Per Halkjær Nielsen). Som en del av samarbetet hjälper vi dem nu med att samla in prover från rötkammare på reningsverk i […]

MACRO höll slutkonferens i Stockholm

Macro höll sin slutkonferens i Stockholm 27 november, där bland andra LTH, NSVA och Sweden Water Research deltog. Förutom redovisningar av projektresultat innehöll konferensen föredrag om europeiska storskaliga källsorteringsprojekt i Hamburg och Amsterdam samt intressanta paneldiskussioner om nyttan med framtida avloppssystem och styrmedel mot cirkulära systemlösningar. Läs mer om Macro här.

Richertska stiftelsen firade 30 år med framtidsseminarium

Under Richertska stiftelsens 30-årsjubileum den 22 november gavs många intressanta inblickar i framtidens samhällsbyggnad, bland annat genom den ambitiösa framtidsspaning som Sweco redovisade. I visionerna var förmågan att hantera vatten och energi på ett hållbart sätt centrala faktorer för framgång. Seminariet gav samtidigt en tillbakablick över forskning som stiftelsen finansierat under tre decennier. Karin Jönsson presenterade […]

Fosforseminarium på LTH i Lund

Fabian Kraus från Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) gästade den 16 november VA-teknik Södra och LTH för ett seminarium med temat ”Hur kan livscykelanalys (LCA) användas för att jämföra konventionell framtagning och användning av fosfor (konstgödsel från mineral) med framtagning och användning av fosfor från avloppsreningsprocessen (bland annat struvit)”. Trots kort varsel med inbjudan samlade seminariet ett […]

Fullsatt Envisys-konferens genomfördes i Lund 14–15 november

Höstmötet 2018, med temat ”Ny teknik inom avloppsvattenrening – Reningsverket idag och 2035”, blev snabbt fulltecknat och nästan 150 personer deltog under de två dagarna. Dagarna inleddes med att äventyrerskan Renata Chlumska berättade om sitt förhållande till vatten, bland annat om reaktioner hon fick när hon cyklade genom öknen med en kanot på släp… Seminariet […]

Adjungerad professor vid VA-teknik LTH

Henrik Aspegrens anställning som adjungerad professor vid VA-teknik, LTH, har förlängts till 2021 och samtidigt utökats i omfattning till 40 %. Henrik fortsätter som VA-teknik Södras ordförande och kommer även fortsättningsvis att delta i både forskning och undervisning för VA-teknikgruppen, bland annat vad gäller strategiarbete, handledning av doktorander och undervisning i kurser inom grund- och forskarutbildning. […]

Ny industridoktorand inom VA-teknik Södra

Maria Neth, tidigare processingenjör på Gryaab, är sedan november 2018 Gryaabs industridoktorand vid Chalmers. Hon ska arbeta inom området ”Framtida hållbar avloppsvattenrening” och ta fram mer teknisk kunskap och användbara verktyg som kan ligga till grund för att ta hållbara beslut om val av tekniker och processer för avloppsvattenrening. Arbetet kommer inledningsvis att ta ett […]

Ny projektanställd inom VA-teknik Södra

Ruben Juárez Cámara är sedan november 2018 anställd på Sweden Water Research. Ruben kommerframför allt att synas inom projektet Cleanwater där han kommer att arbeta med ozonering och pilotanläggningen på Lundåkraverket i Landskrona. Ruben arbetar tillsammans med VA-teknikgruppen, LTH.

Jes la Cour Jansen vinnare av BIOFOS Ressourcepris 2018

Jes la Cour Jansen, professor emeritus i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, är en av två föregångare inom VA-branschen som på årets Dansk Vand konferens blivit tilldelad BIOFOS Ressourcepris. BIOFOS är Danmarks största organisation för avloppsreningsverk. Läs mer här.

Ny rapport – Läkemedelsbelastning till svenska avloppsreningsverk

  Rapporten Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk,VA-teknik Södra Rapport Nr. 09 2018, är skriven av Nicklas Paxéus. Här har sammanställts läkemedelshalter in till avloppsreningsverk från några svenska studier, vilka har relaterats till ansluten befolkning och en specifik belastning till reningsverken i milligram per person och dygn har beräknats. De reningsverk som ingår i studien är avloppsreningsverk […]

Temadag kring rötning 24 oktober

”Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle” var ämnet för temadagen i Aalborg, vilken avslutade projektet NomiGas. Presentationerna som hölls handlade om biogas från avloppsslam, matavfall och gödsel med fokus på hur ökad kunskap om mikrobiologi kan optimera produktionen. Projektdeltagere i NomiGas har varit universiteten i Aalborg, Aarhus och Lund, samt DTI, Krüger […]

Bio-P-nätverksträff 9 oktober

Träffen ägde rum på Käppalaverket och var mycket välbesökt. Stefan Erikstam och Michel Medoc välkomnade gruppen till verket. Den nu förstärkta Ledningsgruppen presenterades, men vill gärna ha ytterligare medarbetare. Vid träffens presentations-runda fick deltagarna prata om sin bio-P-process och det var många som kommit en bra bit på väg inom bio-P. Ladda ned presentationsmaterialet och […]

BioFiANs träff 3 oktober

”BioFilmsAnvändarNätverket” är ett processinriktat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. Nätverket, som nyligen startats på initiativ av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes, invigdes med en första träff på Ryaverket i Göteborg. Här samlades engagerade medlemmar från drygt 10 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. […]

Vattenstämman i Örebro 14–15 maj 2019

”Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” Vid Vattenstämman i Helsingborg i maj i år överlämnades stafettpinnen till Örebro som håller i nästa års stämma. Mer information kommer att finnas här.

Rörnät och Klimat i Göteborg 26–27 mars 2019

Svenskt Vatten arrangerar Rörnät och Klimat 2019 på Gothia Towers i Göteborg. Det är 9:e gången Rörnät och Klimatkonferensen anordnas. Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. Läs mer här.

Rejektvattennätverket håller seminarium i Växjö 4–5 december

Rejektvattennätverket riktar sig till anläggningsägare i Sverige, Danmark och Norge som vill utbyta erfarenheter om rejektvattenbehandling, går i tankar om att bygga en egen rejektvattenanläggning eller vill höra det seanste inom rejektvattenbehandling. Seminariet arrangeras i år av Sundets reningsverk i Växjö och Rejektvattennätverket i VA-teknik Södra. Seminarier har tidigare anordnats med ungefär två års mellanrum […]

Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster i Malmö 29–30 november

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Doktorander från SWR presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar kring torka och klimatförändringar. Många av VA-teknik Södras medlemmar presenterar sina forskningsområden. Program och information här.

MACROs slutkonferens i Stockholm 27 november

MACRO är ett Vinnovafinansierat projekt med målsättningen att skapa förutsättningar för införande av sorterande avloppssystem i storstad och omvandlingsområden. Under två år har 18 aktörer – kommuner, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag – bedrivit tester, förstudier, utvecklat ny teknik och i praktiken byggt pilotanläggningar med sorterande avloppssystem. För program och anmälan läs här.

Envisys höstmöte i Lund 14–15 november

”Ny teknik inom Avlppsvattenrening. Reningsverket idag och 2035” är temat för höstmötet. Mötet hålls som traditionen bjuder på Grand Hotel i Lund. Program och information om hur du anmäler dig hittar du här.

Nytt projekt: Nedbrytnig av läkemedel i aktivslam- och biofilmsprocesser

Stina Karlsson kommer inom detta projekt, på VA-teknik i Lund, att göra inledande studier med hjälp av scintillationsräknare. Under tre månader hösten 2018 kommer hon att ta fram riskbedömningar och göra inledande nedbrytningsförsök med läkemedlen diklofenak, ibuprofen och naproxen i aktivslam- och biofilmsprocesser. Läs mer här.

Projektet MACROs slutkonferens

MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. MACRO, som står för MAt i Cirkulära RObusta system (läs mer här), där LTH, NSVA och Sweden Water Research tillsammans med 15 andra parter deltagit, har slutkonferens i Stockholm den 27 november. Anmälan görs senast […]

LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet. Projektets främsta syfte är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem med placering i Lidköpings kommun, Ängens avloppsreningsverk. För mer information se faktablad här eller på Lidköpings kommuns hemsida. 

VA-mässan hölls i Jönköping 25–27 september 2018

Från VA-teknik Södra deltog bland andra Per Falås som talade om Hur långt kommer vi med biologisk nedbrytning av mikroföroreningar under en session kring hur framtidens avloppsvattenrening ser ut. Ett projekt med stark anknytning till VA-teknik Södra, det prisbelönta projektet Future City Flow i Helsingborg, presenterades också. Program finns här.

Urban Drainage Modelling Conference hölls i Palermo 23–26 september 2018

Salar Haghighatafshar, LTH, presenterade en modell för simulering av blågröna dagvattensystem i staden under rubriken A physically based model for mesoscale SuDS – an alternative to large-scale simulations. Från Chalmers deltog Mia Bondelind som presenterade studien Transport of Traffic-Related Microplastic Particles in Receiving Water, där en hydrodynamisk modell av Göta Älv använts för att simulera […]

IWA World Congress hölls i Tokyo 17–21 september 2018

IWA i Tokyo var den största WWC hittills och lockade 9 000 deltagare från hela världen. Under konferensen höll Christian Baresel, IVL/Mälardalsklustert, och Michael Cimbritz, VA-teknik Södra, en välbesökt workshop kring The way forward for micropollutant removal at WWTPs (sammanfattning finns här). Michael Cimbritz höll också en muntlig presentation med titeln Combining PAC-adsorption and nitrification in […]

Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster 29–30/11 2018

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Doktorander från SWR presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar kring torka och klimatförändringar. Många av VA-teknik Södras medlemmar presenterar sina forskningsområden. Program och information här.

Envisys höstmöte 14–15/11 2018

Under rubriken ”Ny teknik inom Avloppsvattenrening. Reningsverket idag och 2035”, hålls Envisys höstmöte traditionsenligt på Grand Hotel i Lund. Program och information om hur du anmäler dig hittar du här. 

Temadag kring rötning 24 oktober 2018

Den 24 oktober 09.15–15.40 hålls i Aalborg en temadag under rubriken: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle. Från VA-teknik Södra deltar Åsa Davidsson som ska tala om svenska erfarenheter av biogasproduktion. Program och anmälan här. 

Marinette Hagman fortsätter som adjungerad universitetslektor

Marinette Hagmans anställning som adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kemiteknik, LTH, har förlängts till maj 2020. Hon kommer främst att fokusera på frågeställningar rörande VA-teknik med inriktning på hållbar urban infrastruktur, dvs. ett samlat synsätt på vatten-, resurs- och föroreningsströmmar i staden för att säkerställa återvinning av näringsämnen och utvinning av energi. 

Stina Karlsson ny projektassistent

Stina Karlsson är under hösten 2018 anställd som projektassistent vid VA-teknik Södra för att arbeta med mikroföroreningar. Hon kommer bland annat att arbeta med den nya scintillatorn och bidra till utveckling av metoder för att analysera nedbrytningsvägar för olika ämnen. 

Elin Ossiansson ny doktorand

Elin Ossiansson är processingenjör på VA SYD, och sedan oktober industridoktorand vid Chalmers. Hon ska forska om aerobt granulärt slam (AGS) i projektet AGNES III. Forskningsarbetet omfattar uppbyggnad och drift av en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk med för- och efterfiltrering, AGS och möjlighet till fosforåtervinning. Läs mer om AGNES III.

Sofia Högstrand ny doktorand

Sofia Högstrand är sedan september anställdpå VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Hon kommer framför allt att arbeta inom projektet LIWE LIFE. Hennes fokusområden är biologisk fosforavskiljning, struvitfällning samt sidoströmshydrolys och kombinationen av dessa processer. Läs mer om LIWE LIFE här eller på Lidköpings kommuns hemsida. 

Nu startar BioFiAN – ett nätverk kring biofilmsprocesser

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett VA-teknik Södra och AnoxKaldnes-initierat nätverk för användare (processingenjörer/processinriktade driftstekniker) av biofilmsprocesser (MBBR/IFAS) på Svenska kommunala reningsverk. Vill du vara med? BioFiAN ses på Ryaverket den 3:e Oktober 2018. Mer information här. Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast den 21:a september  

Karin Björklund höll sin docentföreläsning

Karin Björklund höll den 4/6 sin docentföreläsning ”​Organic pollutants in urban runoff: from emitting sources to treatment methods” på Chalmers. Karin blir docent i Hållbara dagvattensystem och mer om hennes forskning går att läsa här.

Sabina Karacic presenterade sin licentiatavhandling

Sabina Karacic presenterade 28/5 sin licentiatavhandling ”Microbially induced concrete degradation in subsea tunnels – Community structure of biofilms from sprayed reinforced concrete in the Oslofjord tunnel” på Chalmers. Opponent var Alexandra Bertron, professor vid Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Läs mer här.

Ny doktorand på VA-teknik Södra

Simon Gidstedt är sedan mitten av maj anställd som doktorand vid Sweden Water Research, med placering på LTH. Han kommer att vara verksam inom projektet Less is More och bl.a. arbeta med pilotanläggningen i Svedala.

Ny medlem i VA-teknik Södra

Lidköping är sedan maj 2018 medlem i VA-teknik Södra. Kommunen levererar dricksvatten även till Vara och Grästorps kommuner. I dagsläget projekteras för en byggnation av Ängens avloppsreningsverk med ett cirkulärt kretslopp och tekniker som Bio-P, läkemedelsrening med ozonering samt fosforåtervinning ur rejektvattenströmmen.

Soroush Saheb Alam disputerar 8 juni 2018

Fredagen den 8 juni 2018 kl. 13.15 i sal SB-H6, Chalmers, Sven Hultins gata 6, Göteborg, försvarar Soroush Saheb Alam sin doktorsavhandling med titeln ”From bioanode to biocathode. Toward a better understanding of the effects of storage, starvation and potential change on biological electrodes”. Soroush är doktorand vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers. Opponent är Dr. Deepak Pant från […]

Rejektvattenseminarium i Växjö 4–5 december

Den 4–5 december 2018 är det dags för seminarium i Växjö. Seminariet riktar sig till anläggningsägare som: vill utbyta erfarenheter om rejektvattenbehandling, går i tankar om att bygga en egen rejektvattenanläggning eller vill höra det senast inom rejektvattenbehandling. För mer information kontakta Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna. fredrik.stenstrom@vaing.se

Bio-P-nätverksträff på Käppala 9 oktober

Käppalaförbundet bjuder in alla medlemmar i Bio-P-nätverket till nätverksträff tisdagen den 9 oktober 2018. Du kan läsa mer om Bio-P-nätverket och om hur du blir medlem här. Där hittar du också ett kort referat, foton och alla presentationer från förra träffen som anordnades av LTH och VA SYD i Lund i höstas.

IWA World Water Congress & Exhibition i Tokyo

Vid IWA World Water Congress & Exhibition, som hålls i Tokyo, Japan, 16–21 september 2018, kommer ett antal bidrag från VA-teknik Södras medlemmar att presenteras. Liébana, R., Szabó, E., Tabesh, N., Persson, F., Modin, O., Hermansson, M., and Wilén B.-M. (2018) ”Selection forces behind sludge granulation”. Posterpresentation. Modin, O., Fuad, N., I’Ons, D., and Ossiansson, […]

Vattenforskarskolan – höstens kurser

Höstens kurser i Vattenforskarskolans regi är Urban Drainage och Drinking Water. Kurserna anordnas av Dag&Nät respektive DRICKS och är öppna för ansökan.

VA-teknik Södra deltog i årets Vattenstämma

Den 22–23 maj deltog VA-teknik Södra med en monter på Vattenstämman i Helsingborg. Dessutom bidrog flera av VA‑teknik Södras medlemmar med presentationer och diskussioner, bl.a. Dags för läkemedelsrening? Att tänka på vid val av teknik Ann Mattsson, Gryaab/Chalmers Avlopp och miljö – Nya krav och nya lösningar Susanne Tumlin, Gryaab Tre rör ut i Oceanhamnen, Helsingborg […]

Pär Gustafsson ny ledamot i VA-teknik Södras styrgrupp

Pär Gustafsson är avdelningschef för avloppsreningsavdelningen på NSVA. Han började sin VA-bana som processingenjör. Han menar att VA-branschen är oerhört spännande då den står inför många utmaningar för att klara såväl dagens krav och förväntningar som framtida problem och frågeställningar. Pär har sedan år 2013 varit medlem i Svenskt Vattens kommitté som fokuserar på branschens avloppsfrågor. […]

Ny doktorand på Chalmers

Jennifer Ekholm är ny doktorand inom projektet ”Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige – en fullskalestudie” som finansieras av SVU, SWR och Chalmers.

Marinette Hagman har tilldelats Avlopp & Kretsloppspriset 2018

Årets pris gick till Helsingborgs Stad och NSVA där Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingsansvarig. De tilldelas priset för H+ som är Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektet handlar om att omvandla de fyra stadsdelarna i södra delen av Helsingborg till områden med tydlig miljöprofil. Här kommer att finnas 5 000 bostäder samt kontorslokaler, restauranger […]

Rapport om förgasning av slam

”Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik”, VA-teknik Södra Rapport Nr. 10, 2018, är en del av ett projekt om termisk förgasning inom VA-teknik Södras fokusgrupper Framtidens avloppsvattenrening och Energi och Resurshushållning, men utgör också en del av ett projekt genomfört av TK Energy ApS för den danska energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og […]

Nytt projekt

Dagvattengruppen vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola, med biträdande professor Ann-Margret Strömvall och specialist Karin Björklund i spetsen, har tilldelats pengar från VINNOVA:s satsning ”Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030”. Projektet ”Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten” syftar till att besvara frågan: Vilken kombination av metoder och tekniker är mest hållbar […]

Stort intresse för VA-teknik Södras planeringsdagar 2018

40 medlemmar i VA-teknik Södra träffades under två intensiva arbetsdagar i april. Platsen för dagarna var även i år Margretetorps Gästgifvaregård och de vackra omgivningarna inbjöd till agendans ”promenera och diskutera”. Engagemanget i diskussionerna och fokusgruppsarbetet var stort och många idéer kring den kommande projektperiodens ansökan kläcktes. Dag 1 inleddes med att Karin Jönsson från LTH, klusterledare, […]

IWA Sverige-seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten

 Den 11 april samlades VA-aktörer, företag, forskare och myndigheter i Malmö för att diskutera möjligheterna med fosforåtervinning ur avloppsvatten och -slam.Seminariet arrangerades av IWA Sverige tillsammans med Sweden Water Research, RISE, VA-teknik Södra och Svenskt Vatten. Detgav en möjlighet för VA-aktörer i Sverige och andra länder att dela och diskutera den senaste kunskapen inom området. Det […]

Nästa träff i Bio-P-nätverket på Käppala 9 oktober

Käppalaförbundet bjuder in alla medlemmar i Bio-P-nätverket till nätverksträff tisdagen den 9 oktober 2018. Du kan läsa mer om Bio-P-nätverket och om hur du blir medlem här. Där hittar du också ett kort referat, foton och alla presentationer från förra träffen som anordnades av LTH och VA SYD i Lund i höstas.

Pågående examensarbeten på VA-teknik, LTH

Sex studenter gör sina examensarbeten inom VA-teknik på LTH under våren 2018. Therese Grönvall och Linnea Ek undersöker regnintensitetens inverkan på avrinningskoefficienten, Amanda Eriksson gör en studie kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys på Västra Strandens ARV i Halmstad, Evalyne Arinaitwe arbetar med gråvattenrening tillsammans med NSVA, Nadia Abdalla undersöker olika laboratoriemetoder för att mäta slamavvattningsegenskaper […]

Management for the water sector, kurs i Lund 9-13 april

Nästa kurs som ges i Vattenforskarskolans regi är Management for the water sector med kurstiden 9–13 april 2018. Kursen anordnas av Sweden Water Research i Lund. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kursen! Läs mer om den här.

Vattenforskarskolan

I härliga minus 22 graders kyla träffades Vattenforskarskolans medlemmar i Luleå den 7–8 februari för det årliga seminariet. På programmet stod bland annat VR (virtual reality), Vatten på Mars? (och vi fick reda på vad det är i filmen ”The Martian” som inte stämmer med verkligheten), en exposé över dagvattenforskningen i Luleå, projektet med att […]

Nytt projekt inom läkemedels- och mikroföroreningar

LESS IS MORE, Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern, är ett projekt kring läkemedels- och andra mikroföroreningar. Man ska demonstrera, testa och validera nya tekniska lösningar för små och medelstora reningsverk för att ta bort läkemedels- och andra mikroföroreningar samt antibiotikaresistenta bakterier. Projektet fokuserar på tekniker som separerar mikroföroreningarna […]

Federico Micolucci är ny postdoc på LTH

Federico Micolucci är sedan 1 mars anställd som postdoc vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Federico kommer under de närmaste två åren att arbeta med membran tillämpade på avloppsvattenprocesser, bland annat inom projektet Less is More som beskrivs nedan.

Key note om granuler av Britt-Marie Wilén

Britt-Marie Wilén vid Chalmers ska hålla ett key note speech vid konferensen IWA Biofilms: Granular Sludge system conference, 18–21 mars i Delft, Nederländerna. Britt-Marie har lång erfarenhet av att arbeta med aktiverad slamflockning, biofilmsbildning och granulering och i sitt key note speech, ”Microbial aggregation from flocs to granules”, pratar hon om granulärt aktiverat slam. Det är en […]

Ny fortsättningskurs i avancerad avloppsvattenrening

Under vårterminen 2018 ges en ny fortsättningskurs i Avancerad avloppsvattenrening vid Institutionen för kemiteknik på LTH. Kursen är avsedd för sistaårsstudenter och doktorander och handlar om dimensionering av olika processer, från aktivslam- och biofilmssystem till avancerad rening för avskiljning av organiska mikroföroreningar. Den 22 maj presenterar studenterna sina projektarbeten och i januari 2019 är det dags för […]

Nu är det dags att anmäla sig till VA-teknik Södras planeringsdagar 17-18 april

Alla medlemmar i VA-teknik Södra är välkomna till våra årliga planeringsdagar på Margretetorp 17/4–18/4. Information om programmet och om hur du anmäler dig skickas i ett separat mail. Vi behöver din anmälan senast den 14 mars. Planeringsdagarna börjar med lunch 11.30 den 17/4 och avslutas efter lunch 13.30 den 18/4.

IWA Sverige-seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten – Malmö 11 april 2018

VA-teknik Södra är med och arrangerar IWA Sverige-seminariet Phosphorus recovery from wastewater with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment i Malmö den 11 april. Experter från Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Finland och Sverige presenterar det nuvarande kunskapsläget och teknikleverantörer presenterar sina teknologier. Information, program och anmälan senast 3 april här.

Kemicentrum vid LTH firade 50 år den 14 december 2017

50 år har gått sedan den stora tegelbyggnaden, ritad av den kända Lundaarkitekten Klas Anshelm, invigdes. Under dagen hölls en mängd intressanta föreläsningar för anställda, studenter och gäster på teman som Kemicentrum genom åren, Framstående forskning idag, Framtidens forskning och Företag som sprungit ur forskning vid Kemicentrum. Under rubriken Wastewater – not to be wasted […]

Klimatsäker stad

Under temat Klimatsäker stad skriver Henrik Aspegren, VA-teknik Södras ordförande, i LTH-Nytt, nr 2 2017, om att närheten till vatten är en värdehöjare för bostäder men att vatten också kan vara ett problem för staden. Tillsammans med tre andra LTH-forskare presenterar han sina tankar kring framtidens stadsplanering. Läs mer i LTH-nytt, sid 28–31.  

Avlopp & Miljö i Linköping 31/1-1/2 2018 #NAM18

Nationella konferensen Avlopp & Miljö hölls i Linköping 31/1–1/2 2018. Från VA-teknik Södra deltog många intressanta talare, bl.a. Regine Ullman, Kalmar Watten; Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA; Michael Cimbritz och Maja Ekblad (bilden), LTH; Doug Lumley, Gryaab. Läs mer om konferensen här. 

Filip Nilsson disputerade den 2 februari 2018

Fredagen den 2 februari 2018 försvarade Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip har skrivit sin doktorsavhandling som industridoktorand på företaget Primozone Production AB. Opponent vid disputationen var Dr. Dines Thornberg, BIOFOS. Avhandlingen går att ladda ned här. 

En ämnesgrupp för tillskottsvatten har bildats

Tillskottsvatten har en kraftig påverkan på hur väl vi kan rena avloppsvatten, hur mycket det kostar och hur mycket resurser som går åt. För att bättre ta tillvara klustrens kompetenser har VA-teknik Södra tagit initiativ till en klusteröverskridande ämnesgrupp där vi ska försöka att utifrån VA-organisationernas behov överblicka det som pågår, förbättra samarbetet och ta […]

Vattenstämman 22–23/5 2018

Vattenstämman hålls i år i Helsingborgs Arena. Temat för dagarna är VAtten – en VAlfråga 2018. Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare. Diskussionsledare är Sven Melander. Läs mer om vattenstämman […]

VA-teknik Södras period förlängd

Svenskt Vatten har förlängt projektperioden för VA-teknik Södra fram till årsskiftet 2018/2019. Motivet är att svenskt Vatten vill bereda VA-teknik Södras nästa ansökan parallellt med ansökan från VA-kluster Mälardalen.

VA-teknik Södras planeringsdagar

Årets planeringsdagar hålls 17/4–18/4. Boka därför in dagarna redan nu i din kalender! Vi träffas på Margretetorps Gästgifvaregård för några välfyllda planeringsdagar. Här bjuds på bland annat intressanta presentationer från arbetet inom olika projekt, diskussioner kring ansökan inför nästa period av      VA-teknik Södra och inte minst möjligheten att träffa andra medlemmar. Vi startar med […]

IWA Sverige-seminarium om fosforåtervinning från avloppsvatten i Malmö 11 april 2018

VA-teknik Södra är med och arrangerar IWA Sverige-seminariet Phosphorus recovery from wastewater with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment i Malmö den 11 april. Experter från Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Finland och Sverige presenterar det nuvarande kunskapsläget och teknik-leverantörer presenterar sina teknologier. Information, program och anmälan finns här.

Hässleholms Vatten och Västvatten är nu medlemmar i VA-teknik Södra

Hässleholms Vatten, som har ansvar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun, är sedan januari 2018 medlem i VA-teknik Södra. Västvatten, som är ett driftbolag vilket gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun, är sedan februari 2018 medlem i VA-teknik Södra.

IWA Webinar Modeling Resource Recovery

IWA MIA specialist group (modelling and integrated assessment) kommer att ge sitt andra webinar tisdagen 6 februari kl 16:00 CET (se info och länk för registrering nedan). Temat är Modelling Resource Recovery: State of the art and future challenges. Hosts: Ingmar Nopens, Ghent University, Belgien, och Ulf Jeppsson, Lunds universitet, Sverige. In this webinar, a general overview […]

Phosphorus recovery from wastewater – IWA Sweden seminar 11 April

To establish the status for phosphorus extraction from thermochemically treated sludge an IWA Sweden seminar is being arranged 11 april in Malmö. This seminar will focus on the potential of thermochemical sludge treatment. Extraction of phosphorus from digester supernatant and from precipitated sludge will be presented as well. Experts from Germany, Switzerland, Austria, Denmark, Finland […]

Gryaab arbetar med ökad processförståelse

En serie försök på Ryaverket visar att flera förbättringsmöjligheter kan uppdagas med en ökad processförståelse. Försöken har genomförts i olika skalor. I full skala har rötkamrarna drivits i serie under några perioder och parallellt vid andra tillfällen. Det är tydligt att en något högre gasproduktion uppnås vid seriedrift i rötkamrarna och något bättre utrötning. Läs mer här.  

Presentation av examensarbeten på LTH januari 2018

9/1 kl. 10.30. Jenny Kivistö – Lakvattenutredning Nyvång deponi. 10/1 kl. 14.00. Sofia Högstrand och Maja Ignell – Möjligheten att tillsätta pulveriserat aktivt kol (PAK) till en MBBR-process för avskiljning av organiska mikroföroreningar. 19/1 kl. 10.30. Johanna Schmidt – Evaluation and sensitivity analyses of different rainfall-runoff models of green roofs.

Fredrik Stenström är nu teknisk doktor

Industridoktoranden Fredrik Stenström från VA-ingenjörerna/Veolia försvarade sin avhandling fredagen den 17 november på VA-teknik, LTH inför ett 70-tal lyssnare. Professor Norbert Jardin från Ruhrverband gjorde en lysande insats som opponent och betygsnämndsledamöterna professor Sara Hallin SLU, docent Monica Odlare Mälardalens högskola och civ.ing. Andreas Thunberg Käppalaförbundet ställde initierade frågor. Avhandlingen finns att ladda ner här.

Sweden Water Research gratulerar Lunds universitet med stort bidrag

Under SWR-dagen överlämnade Kenneth M. Persson, forskningschef på Sweden Water Research, en gåva till Lunds universitets prorektor Stacey Ristinmaa Sörensen med anledning av universitetets 350-årsjubileum. En stor del av pengarna kommer att användas för att bygga upp ett avancerat isotopmärkningslaboratorium på VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik, LTH. Läs mer om gåvan här.

Sweden Water Research-dagen 2017

Den sista fredagen i november infaller den årliga Sweden Water Research-dagen, och tre av VA-teknik Södras doktorander som finansieras av SWR och dess moderbolag presenterade sin forskning. Ellen Edefell pratade om Läkemedelsrester i avloppsvatten – Vad ska bort och hur; Maja Ekblad pratade om concentrations of microplastics and organic micropollutants – up-stream and downstream abatements strategies; […]

Vattenforskarskolan – Nya kurser att anmäla sig till

Fyra nya kurser är planerade inom Vattenforskarskolan för 2018 och är nu öppna för anmälan: VT 2018 From Research to Policy for Sustainable Development, januari–februari 2018 VT 2018 Management for the water sector, april 2018 VT 2018 Water Energy Nexus, maj 2018 HT 2018 Urban Drainage, september–oktober 2018 Läs mer på Vattenforskarskolans hemsida http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/ Alla som uppfyller […]

Workshop om mikroplaster hölls i Malmö den 9 november

Dagen efter IWA-konferensen om mikroplaster som anordnades i samarbete mellan Sweden Water Research, IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten, anordnade Sweden Water Research i samarbete med VA-teknik Södra en workshop för ett 40-tal inbjudna forskare. En summering av både konferensen och workshopen skrivs av Susanne Tumlin och kommer att publiceras av Svenskt Vatten […]

Filip Nilsson disputerar den 2 februari 2018

  Fredagen den 2 februari 2018 kl. 13.15, sal KC:A, LTH, försvarar Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip är industridoktorand från företaget Primozone Production AB. Opponent vid disputationen är Dr. Dines Thornberg, BIOFOS. Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen här.

Avlopp & Miljö i Linköping 31/1–1/2 2018 #NAM18

  Flera av VA-teknik Södras medlemmar bidrar med presentationer på Nationella konferensen Avlopp & Miljö i Linköping 31/1–1/2 2018. Programmet innehåller bland annat: Att genom avancerad rening skapa möjligheter att använda renat avloppsvatten som en vattenresurs – Regine Ullman, Kalmar Vatten; Tre rör ut med reningsverk som stadsattraktion – ny stadsdel med ny teknik i […]

Halvvägsseminarium om blå-gröna lösningars effektivitet

  I en fullsatt sal presenterade Salar Haghighatafshar den 6 november sitt doktorsarbete, som nu kommit halvvägs, om blå-gröna dagvattenlösningar. Titeln på seminariet var ”Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems” och professor Magnus Larson från TVRL på LTH och Stina Hall från VA SYD diskuterade med Salar och gav värdefull input till det fortsatta arbetet.

Bio-P-nätverket träffades i Lund

Den 24–25 oktober träffades 40 deltagare från Bio-P-nätverket i Lund för att lyssna på presentationer, utbyta erfarenheter och diskutera frågeställningar kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys. På agendan fanns allt från granuler, biofilm och modellering till kontinuerlig mätning av VFA. Hela programmet hittar du här där du också inom kort kan ladda ned samtliga presentationer. Träffen […]

Rapport från ICUD-konferensen 2017 i Prag

  Salar Haghighatafshar och Henrik Aspegren deltog i ICUD-konferensen i Prag i september med en muntlig presentation om en ny konceptuell modell för blå-gröna dagvattenlösningar. Konferensen lockade över 700 deltagare från större delen av världen. Salar har skrivit en rapport från konferensen som kan läsas här.

Fredrik Stenström disputerar 17 november – Välkommen till LTH!

Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, och i betygsnämnden finns professor Sara Hallin, SLU, docent […]

Populärvetenskapligt om forskningsprojekt

Två av VA-teknik Södras doktorander som deltog i Vattenforskarskolans kurs i populärvetenskapligt skrivande under våren har nu fått sina lättlästa artiklar om sin forskning publicerade i tidskriften Vatten. Emma Fältström skriver om det detektivarbete som uppströmsarbete innebär och Maja Ekblad skriver om hur vi kan minska läkemedelsutsläppen från våra avloppsreningsverk. Båda artiklarna kan laddas ner […]

Nytt projekt om reningstekniker för BDT-vatten

Fokusgruppen Energi och Resurshushållning har startat ett nytt projekt för att undersöka om det ur energisynpunkt är lämpligt att återvinna värme ur BDT-vatten i fastigheten eller vid avloppsreningsverket. Vidare ska studien utreda tekniker för kompakt rening av BDT-vatten med avseende på hur färdiga teknikerna är (Technology Readiness Level). Projektet pågår mellan september 2017 och augusti […]

Vill du veta mer om mikroplaster?

Kom och lyssna på och diskutera med experter den 8 november i Malmö. Seminariet som är ett samarbete mellan Sweden Water Research, IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten är öppet för alla. Seminariet hålls på engelska. Programmet och information om hur du anmäler dig hittar du här.

Bio-P-nätverket träffas i Lund 24–25 oktober

VA SYD och VA-teknik, LTH, bjuder gemensamt in till nästa Bio-P-nätverksträff som äger rum i Lund 24–25 oktober. För information om programmet och hur du anmäler dig samt hur du blir medlem i nätverket, läs här.

Nytt projekt om cirkulär ekonomi

Projektet ”Circular Economy for Water, Energy & Materials in Oceanhamnen in the City of Helsingborg” syftar till att utvärdera komponenterna i källsorteringssystemen (svartvatten, grått vatten och matavfall) som införs i Helsingborg. Informationen skall tas fram för att senare kunna utföra en CBA och en LCA-analys. Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan VA-teknik LTH, Sweco och NSVA.

Nytt projekt om rötbarhet av olika typer av primärslam

VA-teknik LTH kommer i samarbete med SWECO och Eskilstuna Energi och Miljö att undersöka och jämföra gasutbytet från primärslam som uppstår antingen genom primärfiltrering eller genom försedimentering. Ansvarig för projektet på LTH är Michael Cimbritz. Projektet förväntas vara slutfört sommaren 2018.

Språkintresserade VA-ingenjörer sökes

Det är inte bara ledningar och reningsverk som behöver förnyas utan även vårt vattenspråk. VA-teknisk ordlista (TNC 65) har inte uppdaterats på 40 år men nu är det dags! Var med och bidra till den nya VA-tekniska ordlistan – läs här för mer information.

Nytt projekt om konsekvenser av ny slambehandlingsteknik

I ett nytt projekt på VA-teknik, LTH, undersöks om införandet av förgasning som ny slambehandlingsteknik ger konsekvenser för kvävereningsprocesserna på våra kommunala avloppsreningsverk i form av nitrifikationshämning. Projektet genomförs i samarbete med de fullskaleanläggningar som besöktes under studieresan till slamförgasningsanläggningarna i Tyskland. Ansvarig på LTH för projektet är Karin Jönsson. Projektet förväntas vara slutfört sommaren […]

Rapport från studieresa till två slamförgasningsanläggningar i Tyskland

Som ett tilläggsprojekt till VA-teknik Södras fokusgruppsprojekt om förgasning av slam har en studieresa gjorts till de två fullskaleanläggningar som finns i nuläget. En rapport från studiebesöken är publicerad i VA-teknik Södras rapportserie här. Huvudrapporten ”Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik” kommer att publiceras på VA-teknik Södras hemsida inom den närmaste […]

Ny SVU-rapport om rejektvattenbehandling

Strängare reningskrav för kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige och med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktionen på avloppsreningsverk. I rapporten ”Rejektvatten-behandling – en kunskapssammanställning” ges en överblick över en rad olika metoder för rejektvatten-behandling. Rapporten som kan laddas ner här är […]

Seminarium i Lund om blå-gröna dagvatten-lösningars effektivitet

Salar Haghighatafshar håller ett öppet seminarium om sitt pågående doktorsarbete den 6 november kl 09.00-10.00 i sal KC:M på Kemicentrum på LTH, Lund, med efterföljande mingel och fika. Titeln på seminariet är ”Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems”. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare. Presentationen hålls på engelska […]

Ny doktorand på Chalmers

Cecilia Burzio är ny doktorand inom projektet ”Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser” som finansieras av FORMAS. Hon började i augusti 2017.

Fredrik Stenström disputerar 17 november

Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen är Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, och i betygsnämnden finns professor Sara Hallin, SLU, docent […]

Carolina Suarez disputerade 13 oktober

Carolina Suarez, doktorand vid Göteborgs universitet, försvarade sin doktorsavhandling med titeln ”Microbial communities in anammox- and nitrifying biofilms” den 13 oktober kl 10.00 på Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 7A, i hörsal Ragnar Sandberg. Opponent vid disputationen var professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg universitet, Danmark och i betygsnämnden fanns professor Christer Larsson, Chalmers, […]

Den klimatsäkra staden

Henrik Aspegren, ordförande i VA-teknik Södra, deltog i panelen vid samtalet kring Den klimatsäkra staden som hölls den 17 maj på Skissernas museum i Lund. Frågor för panelsamtalet var: Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger dagens teknik för att minska de påfrestningar som följer av klimatförändringar? Samtalet var en del […]

Delatagande i seminarier och konferenser

Salar Haghighatafshar kommer att delta i och presentera sina forskningsresultat på ICUD 2017 i Prag, 10-15 september. ICUD är det största evenemanget inom urban drainage som hålls vart annat år. Mer info om konferensen kan hittas här.   Salar Haghighatafshar kommer att presentera sin forskning på konferensen No More Atlantis den 23 november i Lund. […]

VA-teknik Södra-medlem invald i IWAs Strategic Council

Douglas Lumley vid Gryaab AB blev i juni 2017 invald i IWA Strategic Council som representant för Utilities. Samtidigt blev Ulf Jeppsson från IEA, LTH (VA‑kluster Mälardalen) invald som representant för Specialist Groups.

Ny projektanställd på VA-teknik LTH

Från och med 1 september kommer Alexander Betsholtz att arbeta som projektanställd på VA-teknik, LTH. Han kommer under fyra månader att arbeta med att ta fram en metod för att producera aktivt kol från rötslam. Alexanders projekt finansieras av VA‑teknik Södras fokusgruppspengar.

VA-teknik Södra har anställt en kommunikatör och projektkoordinator

Ann Moen är sedan mitten av augusti anställd som kommunikatör och projektkoordinator på halvtid inom VA-teknik Södra. Ann har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg och konferenskoordinator inom globala samarbeten. Parallellt med arbetet för VA-teknik Södra arbetar Ann inom internationella livsmedelssamarbeten samt med forskarpresentationer vid LTH.

Salar Haghighatafshar presenterar sitt arbete

Den 6 november 2017 kl 09.00-10.00 håller Salar Haghighatafshar halvvägsseminarium i KC:M på LTH, Lund. Titeln är: “Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems”. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare. Karin Jönsson, Jes la Cour Jansen, Henrik Aspegren och Maria Roldin är Salars handledare. Seminariet är öppet för […]

Enikö Szabo är nu doktor

Enikö Szabo försvarade sin avhandling med titeln ”Composition and dynamics of the bacterial community in aerobic granular sludge reactors” den 9:e juni på Chalmers tekniska högskola. Fakultetsopponenten var Dr. David Weissbrodt från TU Delft i Nederländerna. Britt-Marie Wilén var Enikös handledare under hennes doktorsarbete tillsammans med Frank Persson, Oskar Modin och Malte Hermansson (från Göteborgs […]

Tre doktorander på Chalmers höll halvvägsseminarium

Tisdagen den 30:e maj höll Anna Markiewicz sitt halvvägsseminarie med titeln ”Colloidal Fractions of Organic Pollutants in Road Runoff: Sources, Generation and Innovative Treatment Techniques” på Chalmers tekniska högskola. Professor Karin Wiberg (SLU) var diskussionsledare och Thomas Pettersson (Chalmers) var examinator. Professor Ann-Margret Strömvall är Annas huvudhandledare. Fredagen den 2:a juni höll Claudia Cossio sitt […]

VA-teknik Södras medlemmar på IWA-konfernsen Embrace the Water

Salar Haghighatafshar och Åsa Davidsson från VA-teknik, LTH samt Maria Roldin från DHI presenterade sina resultat från respektive projekt på konferensen Embrace the Water som hölls 12-14 juni i Göteborg. Kretslopp & Vatten, DHI Sverige och Chalmers medverkade i konferensen som medarrangörer.

Möjlighet för dig som är intresserad av avancerad vidareutbildning

VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen, DRICKS och Dag&Nät arrangerar tillsammans med Sweden Water Research en vattenforskarskola för doktorander. Kurserna är möjliga att söka även för övriga medlemmar i klustren samt medarbetare hos Svenskt Vattens medlemmar – de kommunala VA‑organisationerna. Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom VA kan läsa mer om kurserna och […]

Bio-P-nätverkets nästa träff 24-25 oktober i Lund

I höst bjuder VA-teknik LTH och VA SYD in Bio-P-nätverkets medlemmar till en tvådagars träff i Lund. Aktuell forskning, praktiska erfarenheter och studiebesök står på programmet. Läs mer om Bio-P-nätverket här.

IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i dagvatten, spillvatten och slam

Svenskt Vatten och IWA Sverige anordnar ett seminarium i Malmö den 8 november för att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam samt vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark. Reservera dagen i din kalender redan nu, mer information kommer att finnas här.

Workshop om mikroplaster

Sweden Water Research och VA‑teknik Södra anordnar, torsdagen den 9 november, en workshop för intresserade forskare, för att gemensamt identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning. Separat inbjudan kommer att skickas ut senare. Vid frågor – kontakta Hans Bertil Wittgren på Sweden Water Research.

Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening (VA-teknik Södra)och VA-teknik, LTH anordnade seminariet ”Partikelfritt – Framtidens melodi?” i vilket följande föredrag presenterades: Advances in Particle Separation for Waste2Value concepts in Wastewater Treatment – Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis: Concepts and potentials– Tobias Hey, VA SYD Effluent […]

Raquel Liébana presenterar sin licentiatavhandling

Raquel Liébana presenterar sin licentiatavhandling den 24 mars kl 14:00 i sal SB-H4 på Chalmers. Titeln är “Microbial community assembly during aerobic granulation”. Diskussionsledare är Anuska Mosquera Corral, Associate professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, School of Engineering, University of Santiago de Compostela.

SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning

SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning genom den här länken. I detta informationsblad kan man bl.a. läsa sammanfattade aktiviteter under 2016 inom Svenskt Vatten Utvecklings fyra klusterverksamheter d.v.s. DRICKS, VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät.

Kommer du till Vattenstämman i Karlstad 16-17 maj?

VA-teknik Södra kommer att delta med en monter i Vattenstämman 2017 och det vore fint om representanter för alla medlemmar som är där deltar i montern en liten stund under någon paus. Kontakta klusterledaren Karin Jönsson på karin.jonsson@vateknik.lth.se om du ska till Karlstad!

LTH bjuder in till seminariet ”Partikelfritt – framtidens melodi?”

Partikelfritt – framtidens melodi? Välkommen till seminarium på LTH. Vi lär oss mer om partikelavskiljning och diskuterar framtidens avloppsvattenrening. Advances in Particle Separation and Waste2Value concepts in Wastewater Treatment – Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis : Concepts and potentials – Tobias Hey, VA SYD […]

Janne Väänänen och Hamse Kjerstadius disputerar i mars 2017

Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln ”Microsieving in municipal waste water treatment – Chemically enhanced primary and tertiary treatment” den 10 mars kl. 9:15 i sal KC:C (Kemicentrum, LTH, Lund). Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln ”Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management” den 31 mars kl. 9:00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, […]

Ny doktorandtjänst utlyst på Chalmers

Avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers söker doktorand inom Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser. För att läsa mer om tjänsten och ansökan klicka på den här länken.

Vattenforskarskolan tar emot ansökningar

Vattenforskarskolan är nu öppen för ansökningar från doktorander. Ansökan till Vattenforskarskolan kan göras på forskarskolans hemsida via den här länken. Är man antagen till forskarskolan kan man anmäla sig till kick-off-mötet (både doktorander och deras handledare) som äger rum 6-7 april 2017 i Uppsala och till den första kursen i populärvetenskapligt skrivande på svenska. Mer […]

Frank Lipnizki ny professor inom membranteknologi på LTH

Frank Lipnizki är nu anställd som professor på Institutionen för Kemiteknik, LTH inom membranteknologi. Han kommer under sitt arbete att samarbeta med VA-teknik rörande forskning och tillämning av membraner inom VA-branschen med avseende på rening av avloppsvatten.

VA-teknik Södra behöver din hjälp på Vattenstämman 16-17 maj 2017!

VA-teknik Södra kommer att ha en monter på Vattenstämman i Karlstad och önskar att så många medlemmar som möjligt står en liten stund i montern för att visa bredden på vår verksamhet. Ska du till Karlstad? – Kontakta klusterledaren Karin Jönsson. Vattenstämmans program är inte publicerat ännu men man kan redan nu anmäla intresse för […]

Bio-P-nätverkets nästa träff blir i Lund

Bio-P-nätverket planerar att ha sin nästa träff 24-25 oktober 2017 i Lund. Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om nätverket och träffen är du välkommen att höra av dig till Karin Jönsson.

Tobias Hey är nu doktor

I en fullsatt sal försvarade industridoktoranden Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials på VA-teknik LTH den 9 december. Tobias är anställd på VA SYD och har utfört sitt forskningsarbete för forskningsbolaget Sweden Water Research. En stor del av forskningsarbetet har genomförts vid en pilotanläggning […]

Partikelfritt – En workshop om framtida krav på partiklar hölls inom fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening

På VA-teknik Södras planeringsmöte tidigare i höst bestämde fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening att starta arbetet om partiklars betydelse i avloppsvatten med en öppen workshop. David Gustavsson bjöd in till VA SYD den 12 december och 15 entusiastiska deltagare diskuterade behov, processlösningar och teknikval för att kunna uppnå framtida krav med fokus på partiklar. Diskussionen kom mestadels […]

VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp & Miljö 2017 i Växjö den 24–25 januari 2017. Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt rörande kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras. Läs mer […]

VA-teknik Södra deltog i FoI-konferensen om Hållbar Dagvattenhantering, 31 nov – 1 dec

Salar Haghighatafshar (VA-teknik, LTH) och Maria Roldin (DHI Sverige) tillsammans med Johanna Sörensen (TVRL, LTH) höll en gemensam presentation om Augustenborg på Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens om hållbar dagvattenhantering i Stockholm. Ulf Thysell (VD för NSVA) deltog i den avslutande paneldiskussionen där han, och andra kommunala aktörer från olika delar av Sverige, gav sin […]

Envisys Ny teknik-seminarium hölls i Lund med aktivt deltagande från många av VA-teknik Södras medlemmar

Envisys, VA-teknik vid Lunds universitet och Lars Gunnarsson anordnade seminariet Ny Teknik inom avloppsvattenrening, Samverkan människa – teknik den 23–24 november 2016. I en fullsatt sal på Grand Hotell i Lund fick de 135 deltagarna lyssna både till det senaste inom tekniken och varför olika VA-organisationer valt olika tekniska lösningar. Dessutom bjöds det några uppskattade presentationer om […]

Nya projekt

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat medel till projektet Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning vilket är ett samarbete mellan bl a Chalmers och Sweden Water Research. För mer information om projektet kontakta David Gustavsson (Gustavsson@vasyd.se). Ett nytt Formasproejkt med titeln Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser har beviljats Chalmers. […]

Disputation 9 december – Tobias Hey

Fredagen den 9 december kl 09.15 försvarar Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials i Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum IKDC, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola LTH, Lund. Tobias är industridoktorand vid VA-teknik LTH, anställd på VA SYD och utför sitt forskningsarbete för forskningsbolaget Sweden […]

Bio-P-nätverket samlades i Ullared

Den 25 oktober bjöd VIVAB in till Bio-P-nätverksträff och 40 personer från mindre och större reningsverk samlades på GeKås konferenshotell i Ullared. Efter presentationer och diskussioner visade VIVAB upp det nya reningsverket i Ullared som drivs med biologisk fosforavskiljning och berättade bl a om de minst sagt utmanande belastningsvariationerna. Vill du läsa mer om träffen […]

Augustenborg på FoI-konferensen om Hållbar Dagvattenhantering

Salar Haghighatafshar (VA-teknik, LTH) och Maria Roldin (DHI Sverige) kommer tillsammans med Johanna Sörensen (TVRL, LTH) att hålla en gemensam presentation på Svenskt Vattens Forsknings- och Innovationskonferens om Hållbar dagvattenhantering (31 nov – 1 dec 2016, Stockholm). Föredraget kommer att handla om den effekt som uppgraderingen av dagvattenhanteringssystemen i Augustenborg till öppna system hade under […]

Välkommen till ”Partikelfritt – En workshop om framtida krav på partiklar”

I anslutning till diskussionerna inom fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening vid planeringsmötet tidigare i höst, bjuder härmed VA SYD och Sweden Water Research in alla intresserade i VA-teknik Södras medlemsorganisationer för en heldags workshop för att diskutera behov, processlösningar och teknikval för att kunna uppnå framtida krav med fokus på partiklar. Workshopen kommer att äga rum måndagen den […]

Tillskottsvatten i fokus

En kartläggning av olika typer av tillskottsvatten har påbörjats på Chalmers på initiativ av fokusgruppen för Klimat, Samhälle, Vatten. Abdulkarim Khalili tar prov på och analyserar vatten som misstänks lätt bli tillskottsvatten. Förutom att värdera vattnens olika inverkan på reningsprocesserna hoppas vi få ledtrådar för att kvantifiera de olika källorna. Vill ni veta mer om […]

VA-teknik Södras medlemmar planerade det kommande året

28 personer från de olika medlemsorganisationerna i VA-teknik Södra samlades på Margretetorp den 6-7 september och diskuterade projektidéer och förslag inom VA-teknik Södras tre fokusgrupper både på kort och lång sikt. På önskemål från medlemmarna kommer nästa planeringsmöte att hållas redan den 26-27 april 2017, också detta på Margretetorp.

Jes la Cour Jansen avtackades av VA-teknik Södra

Planeringsmötet på Margretetorp var professor Jes la Cour Jansens sista formella insats i VA-teknik Södra och klusterledaren Karin Jönsson tog tillfället i akt att tillsammans med VA-teknik Södras ordförande, Henrik Aspegren, tacka Jes för hans stora insatser och engagemang i både uppbyggnaden och genomförandet av VA-teknik Södra. I sitt tal betonade Henrik dessutom Jes stora […]

Per Falås åter på LTH

Per Falås är nu anställd som forskare på VA-teknik, LTH. Per disputerade 2012 på VA-teknik, LTH inom biologisk rening av läkemedelsrester och har sedan dess varit anställd på forsknigsinstitutet EAWAG i Schweiz. Per kommer att delta i projekten Nomigas och RESVAV och dessutom hjälpa till med viss administration inom VA-teknik Södra.

Seminariet ”Ny Teknik inom Avloppsvattenrening” i Lund 23-24 november

Envisys, VA-teknik på LTH och Lars Gunnarsson arrangerar seminariet Ny Teknik inom Avloppsvattenrening i Lund den 23-24 november 2016. VA-teknik Södras medlemmar kommer att delta aktivt i seminariet genom att presentera sina senaste forskningsresultat. Seminariet kommer att hållas i Piratensalen på Grand Hotel som ligger centralt i Lund. Anmälan görs via e-post till susanne.hansson@envisys.se. Sista anmälningsdag är 10 […]

Nya projekt

Karin Björklund på WET (Chalmers) har fått sammanlagt 230 000 kr i anslag från J. Gust. Richert stiftelse och Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för studien ”Avskiljning av organiska föroreningar i dagvattendammar”. Provtagning av inkommande och utgående vatten, sediment och biofilm i Järnbrott dagvattendamm i Göteborg kommer att påbörjas under hösten 2016 och fortsätta under våren […]

Exjobbsredovsinig

Hanna Dufvenberg kommer att presentera sitt examensarbete med titeln ”Rening av dagvatten med hjälp av biofilter” den 21 september kl 14-15 på VA-teknik, LTH. Karin Vendt, WSP och Michael Cimbritz, LTH är Hannas handledare och Karin Jönsson, LTH är examinator.

Det går att modellera ett samband mellan havsnivå och avloppsvattnets konduktivitet i Göteborg, men det är svårt

Detta konstaterar Yannic Brüning, som räknat på problemet i sitt examensarbete på Chalmers. Naturligtvis har det varit komplext eftersom avloppsvattnets ”normalkonduktivitet” förändras över tid på grund av verksamheters spillvatten, avsmältning av snö som innehåller salt och andra inläckage till systemet. Dessutom sammanfaller hög havsnivå ofta med lågtryck, vilket även ger stora nederbördsmängder som sänker konduktiviteten […]

Bio-P-nätverksträff 25 oktober i Ullared, VIVAB

VIVAB bjuder in till nästa nätverksträff i Bio-P-nätverket, och vi träffas i Ullared tisdagen den 25 oktober. På träffen kommer vi bl a att diskutera hydrolys, titta på reningsverket i Ullared och få ta del av VIVABs spännande arbete med avancerade mikrobiologiska metoder. Kontakta Karin Jönsson för mer information om träffen.

VA-teknik Södra medverkar i VA-mässan

VA-teknik Södras medlemmar kommer aktivt att bidra till VA-mässan på Elmia, 27-29 september, genom att hålla presentationer på seminarier och erbjuda sin kunskap inom olika ämnen vid ”Speakers’ corner”. Nedan ses några av föreläsningarna som VA-teknik Södraamedlemmar kommer att hålla på VA-mässan: Vad är hållbar avloppsvattenhantering? – David Gustavsson Effektiva och energisnåla reningstekniker för framtiden […]

Deltagande i konferenser

Salar Haghighatafshar, doktorand på VA-teknik, LTH, och Maria Roldin, DHI, kommer tillsammans med Johanna Sörensen, doktorand på TVRL, LTH, att hålla en gemensam presentation på Svenskt Vattens Forskning- och Innovationskonferens för Hållbar Dagvattenhantering den 30 november – 1 december 2016. Föredraget kommer att handla om det befintliga dagvattenhanteringssystemet på Augustenborg, Malmö och varför det klarade […]

Maria Piculell försvarade sin doktorsavhandling på LTH

Maria Piculell försvarade sin avhandling New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers på LTH. Opponent var professor Jürg Keller (University of Queensland, Australien) och betygsnämnden bestod av professor Susanne Lackner (TU Darmstadt, Tyskland), professor Elzbieta Plaza (KTH) och professor Hallvard Ødegaard (NTNU, Norge). Avhandlingen finns att ladda ner på Lund University Publications.

Nytt projekt: Samtidig filamentbekämpning, reduktion av organiska miljögifter och utökad biogasproduktion genom ozonering av överskottsslam

Åforsk har beviljat 290 000 kr till ett projekt som ska utvärdera potentialen för att ozonering av överskottsslam kan leda till utökad biogasproduktion och samtidigt reducera skumningsproblem i rötkammare genom att avdöda skumbildande bakterier och dessutom samtidigt reducera slammets halt av organiska mikroföroreningar. Metodens kostnadseffektivitet kommer också att bedömas. Projektledare är Åsa Davidsson, LTH.

Internationell konferens om slam i ett holistiskt perspektiv hölls i Malmö 7-9 juni

VA-teknik Södra var med och anordnade HSM2016 – 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management i Hyllie, Malmö 7-9 juni 2016. 177 personer från 23 länder deltog i en lyckad konferens under tre intensiva dagar med presentationer, workshops, diskussioner och studiebesök. På konferensens hemsida www.hsm2016.se kan du hitta alla keynote-presentationer och presentationer från Technical Tours. På […]

Nytt projekt: Termofil rötning

Ett nytt projekt med termofil rötning kommer att startas upp i höst på Gryaab och delfinansieras av VA-teknik Södra. Syftet med projektet är att ta reda på hur en omställning till termofil rötning från mesofil bör ske, samt vilka effekter det kan få på biogasproduktion, slamavvattning och processtabilitet. Projektet genomförs i fyra olika faser under […]

Klustergemensam Vattenforskarskola har beviljats medel av Formas för 2016-2019

Vattenforskarskolan kommer att innefatta tio korta kurser på olika teman, t ex Värdet av vatten, Systemanalys, Vatten i urban planering, Sambandet vatten – energi – mat, samt två studiebesök till föregångsstäder inom vattenområdet. Målet med vattenforskarskolan är bl a att ge doktoranderna stärkta kunskaper och insikter om behov och förhållanden i det bredare samhället ur […]

Exjobbsredovisning

Onsdagen den 24 augusti, kl. 14.00 redovisar Naima Forså och Caroline Ingvar-Nilsson sitt examensarbete ”Införande av kväve- och fosforrening i Malaysia”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH), Azmi Ariz (UTM) och Zaiton Majid (UTM), Examinator: Åsa Davidsson.

Projekt: Sammanställning av befintlig kunskap om tillskottsvattens påverkan på avloppsvattenrening

Tillskottsvatten påverkar avloppsreningsverk i hög grad och leder till både driftssvårigheter, ökade utsläpps-mängder, ökade kostnader, merarbete och ökad energi- och kemikalieåtgång. Syftet med detta projekt är att undersöka hur tillskottsvattensproblematiken hanteras och hur omfattande tillskottsvattensproblemen är i olika städer, med fokus på städer med liknande klimat som Sverige. Studien genomförs som en litteratur-studie, med hjälp […]

VA-teknik Södra deltog i Vattenstämman 2016

VA-teknik Södra deltog på Vattenstämman i Göteborg 10-11 maj, dels med ett eget seminarium på temat Hållbar avloppshantering kräver nya lösningar, dels genom att VA-teknik Södras medlemmar bidrog med presentationer till andra seminarier, t ex om cirkulär ekonomi. Hela programmet för Vattenstämman hittar du här. VA-teknik Södra deltog också med en egen välbesökt monter på […]

VA-teknik Södras roll-up:s finns att låna

I samband med Vattenstämman togs två s k roll-up:s fram för VA-teknik Södra. Om du som medlem har behov av att låna dem och tillhörande spotlights i något sammanhang, så finns de på VA-teknik, LTH. Kontakta Salar Haghighatafshar på salar.haghighatafshar@chemeng.lth.se i så fall.

Exjobbsredovisningar

–          Tisdagen den 14 juni kl. 10.30 redovisar Madelaine Hellborg Lapajne sitt examensarbete ”Värmeåtervinning och rening av gråvatten”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Hamse Kjerstadius (LTH) och Marinette Hagman (NSVA/LTH), Examinator: Åsa Davidsson. –          Torsdagen den 16 juni kl. 10.30 redovisar Christoffer Wärff sitt examensarbete ”Modellering av införande av anammox-steg för rejektvattenbehandling […]

Ny adjungerad lektor på VA-teknik, LTH

Marinette Hagman, Forsknings- och Utvecklingsansvarig på NSVA, är från och med april 2016 adjungerad lektor på VA-teknik, LTH inom sorterande avloppssystem och svårnedbrytbara ämnen i avloppsvatten. Hon kommer bl a att arbeta med handledning av doktorander och examensarbetare.

Soroush Saheb Alam presenterar sin licentiatavhandling

Doktoranden Soroush Saheb Alam (Bygg- och miljöteknik vid Chalmers) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium tisdagen den 17 maj 2016, kl. 13.00 i rum EA, EDIT-huset, Hörsalsvägen 11, Göteborg. Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Acetate formation and oxidation on microbial electrodes”. Oskar Modin (huvudhandledare), Britt-Marie Wilén, Frank Persson (Chalmers) och Malte Hermansson (Göteborgs […]

Befordring på Chalmers

Den 26 april 2016 höll Kathleen Murphy sin docentföreläsning på Chalmers, vilken handlade om ”Assessing invasive species risk in ships’ ballast water using chemical tracers”.

Gerly Hey arbetar med tillskottsvattenproblematiken

Gerly Hey är nu anställd på VA-teknik, LTH som projektingenjör. Gerly arbetar med att göra en sammanställning av befintliga kunskaper kring tillskottsvattenproblematiken i ett projekt som sträcker sig fram till hösten 2016.

Ny SVU-rapport

Rapporten ”Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning” har nu publicerats av Svenskt Vatten Utveckling. Rapporten har författats av Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand och Jes la Cour Jansen.

Anmäl dig till HSM2016

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till HSM2016 – 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management vilken VA-teknik Södra är med och arrangerar i Hyllie utanför Malmö 7-9 juni 2016. Mer information om anmälan och konferensprogram finns på hemsidan www.hsm2016.se.

Kursen Advanced Urban Wastewater Treatment hölls i Malmö

Den 15-17 mars genomförde Svenskt Vatten den efterfrågade kursen Advanced Urban Wastewater Treatment, som arrangeras i samarbete med VA-teknik Södra i Malmö. Målgrupp för denna kurs är processingenjörer och motsvarande som vill fördjupa sina kunskaper i reningsteknik. Fokus ligger på ny teknik inom avloppsvattenrening och slamhantering samt energioptimering.

Kommade exjobbsredovisningar på Chalmers

Tisdagen den 31 maj kl. 12.30 redovisar Martin Hellberg sitt examensarbete ”Benefits in modelling Low Impact Development (LID) systems”. Plats: Seminarierummet 2023, Sven Hultings gata 8, Chalmers. Handledare: Britt-Marie Wilén. Examinator: Britt-Marie Wilén.   Tisdagen den 31 maj kl. 10.00 redovisar Andreas Hermansson och Felicia Alenius sitt examensarbete ”Using Sorption Filters to Remove Colloidal and Dissolved […]

Disputation 10 juni – Maria Piculell

Den 10 juni kl 13.00 försvarar Maria Piculell, VA-teknik Södras industridoktorand vid Veolia Water Technologies / AnoxKaldnes, sin doktorsavhandling New dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers. Opponent är professor Jürg Keller (University of Queensland, Australien) och i betygsnämnden hittar vi professor Susanne Lackner (TU Darmstadt, Tyskland), professor Elzbieta Plaza (KTH) och professor Hallvard Ødegaard (NTNU, […]

Nytt projekt: Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik

I sökandet efter en bra metod att ta hand om det slam som bildas på kommunala avloppsreningsverk har intresset för förgasning av slam ökat under senare år och en förstudie som ska utvärdera om termisk förgasning och/eller kall plasma är alternativa tekniker för hantering av slam har påbörjats inom VA-teknik Södra. Frågan är om tekniken […]

VA-teknik Södra på Vattenstämman 2016

VA-teknik Södra deltar på Vattenstämman i Göteborg 10-11 maj, dels med ett eget seminarium på temat Hållbar avloppshantering kräver nya lösningar, dels genom att VA-teknik Södras medlemmar bidrar med presentationer till andra seminarier, t ex om cirkulär ekonomi. Hela programmet för Vattenstämman hittar du här. VA-teknik Södra deltar också med en egen monter på Vattenstämman […]

Workshop om sidoströmshydrolys i Skillingaryd

Den 9 mars hölls en workshop om sidoströmshydrolys i Skillingaryd som avslutning på projektet Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk. Projektet är ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och SWECO vilket finansieras av Svenskt Vatten Utveckling. Läs mer om projektet här. Slutrapport från projektet kommer att publiceras under våren. Nättidningen Skillingaryd.nu […]

VA-teknik Södra bidrar till IWA Sverige-konferens om läkemedelsresternas miljöeffekter

IWA Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Havs och Vatten myndigheten, SIWI och SEI anordnar en konferens i Uppsala 12-13 april 2016 under rubriken ”Water and Pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment”. På konferensen kommer Michael Cimbritz, VA‑teknik, LTH att presentera ”state of the art” rörande rening av läkemedelsrester via avloppsvattenrening. Anmälan till […]

Nya doktorander i VA-teknik Södra

Maja Ekblad och Misagh Mottaghi är nu doktorander (med finansiering från Sweden Water Research) på VA-teknik, LTH. Maja kommer i sitt doktorandprojekt att undersöka reduktion av organiska mikroföroreningar vid svenska reningsverk. Karin Jönsson, VA-teknik LTH, är Majas huvudhandledare och Michael Cimbritz, VA‑teknik LTH och Marinette Hagman, NSVA, är hennes biträdande handledare. Misaghs doktorandarbete handlar om […]

HSM2016 – Early bird t o m 20 mars

VA-teknik Södra är med och arrangerar konferensen HSM2016 – 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management i Hyllie utanför Malmö 7-9 juni 2016. Mer information finns på hemsidan www.hsm2016.se.

Nytt projekt – RECO LAB

VA-teknik Södra tillsammans med andra aktörer medverkar i projektet RECO LAB. Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som […]

Svenskt Vattens seminarium om FoU inom dagvatten hölls i Stockholm

Fredagen den 4 mars 2016 hölls Svenskt Vattens seminarium om forskning och utveckling inom dagvattenhanteringsområde i Sverige. Från VA-teknik Södra deltog Karin Jönsson, Ann Mattsson, Misagh Mottaghi och Salar Haghighatafshar i seminariet varav Ann presenterade projektet Future City Flow och Salar presenterade sitt forskningsprojekt ”Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?” som utförs i […]

Exjobbsredovisning

Torsdagen den 7 april kl. 10.30 redovisar Alfred Fransson sitt examensarbete ”Utveckling av avrinningsmodell för gröna tak betraktade som linjära och icke-linjära reservoarer”. Plats: Kemitekniks sammanträdesrum (våning -1) , LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen och Salar Haghighatafshar. Examinator: Karin Jönsson.

Nytt om tillskottsvatten

Gryaab och VA-teknik Södra samarbetar i ett nytt projekt där tillskotttsvattnets betydelse för avloppsvattenrening undersöks. Projektet startar med en littersturstudie för att belysa bl a hur tillskottsvatten defineieras i olika studier i olika länder, hur stor tillskottsvattenmängden befunnits vara och hur tillskottsvattnet påverkar avloppsreningsverkens drift och funktion. I samband med detta kan nämnas att Ann […]

Gryaab fortsätter samarbetet med högskolor

Gryaab och Chalmers har sedan många år ett samarbete inom forskning och utveckling. Ett nytt ramavtal som löper på tre år har skrivits där Gryaab allokerar 600 000 kr per år till högskolan. Beroende på vilka projekt som görs så kommer huvuddelen att gå till Chalmers men även till Göteborgs universitet och Lunds tekniska högskola om […]

Befordringar på Chalmers

Den 15 januari 2016 höll Sebastien Rauch sin professorsföreläsning och Frank Persson sin docentföreläsning på Chalmers tekniska högskola. 

Examensarbete från VA-teknik Södra har fått pris

Dora Stefansdottir har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2015 för sitt arbete Manometric method for evaluation of anammox activity in mainstream anammox at Sjölunda WWTP. Motiveringen för priset är att det är ett välgjort arbete i ett mycket aktuellt ämne skrivet med god struktur och med ett bra språk som gör det […]

Ny representant för Svenskt Vatten i VA-teknik Södra

Carl-Olof Zetterman, VD för Syvab (Sydvästra stockholmsregionens Va-verks AB) blir Svenskt Vattens representant med fokus på avlopps- och miljöfrågor i styrgruppen för VA-teknik Södra. Syvab tillhör Mälardalsklustret och är aktiva i den forskning som bedrivs i samarbetet med övriga VA-organisationer och lärosäten i Mälardalen. Carl-Olof har i olika positioner och uppdrag både operativt, som ledare, […]

Ny SVU-rapport är nu tillgänglig för allmänheten

Rapporten ”Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen” har nu publicerats offentligt av Svenskt Vatten Utveckling. Rapporten har författats av Per Falås, Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Anna Ledin, Mikael E. Olsson och Jes la Cour Jansen.

Deadline för abstracts till HSM 2016, Malmö närmar sig

Torsdagen den 7e januari 2016 är den sista dagen man kan skicka in sitt abstract till konferensen Holistic Sludge Management som kommer att hållas den 7-9 juni 2016 i Malmö. För mer information om konferensen kan man besöka http://www.hsm2016.se/

Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling

Industridoktoranden Filip Nilsson försvarade sin licentiatavhandling Application of Ozone in Wastewater Treatment – For Mitigation of Filamentous Bulking Sludge & Reduction of Pharmaceutical Discharge fredagen den 4 december 2015. Opponent vid seminariet var Dr. Sofia Andersson från Stockholm Vatten. Huvudhandledare är docent Karin Jönsson och biträdande handledare är Dr. Åsa Davidsson samt Arash Golshenas och […]

VA-teknik Södra tog hänsyn till miljö & klimat på vägen till NordIWA 2015 i Bergen

VA-teknik Södra deltog aktivt i NordIWA 2015 i Bergen, 4-6 november 2015 genom att bidra med 7 muntliga presentationer samt 2 posters och att hålla en workshop (Dokumentation från konferensen finns här). VA-teknik Södras medlemmar (11 personer) tillsammans med andra från Stockholm och Sundsvall (6 personer) sparade totalt ca 2076 kg CO2 genom att gemensamt […]

Filip Nilsson presenterar sin licentiatavhandling

Härmed meddelas att industridoktoranden Filip Nilsson (VA-teknik LTH/Primozone) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium fredagen den 4 december 2015, kl. 13.15 i Stora hörsalen, Designcentrum vid Lunds tekniska högskola (se den bifogade utlysningen för detaljer). Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Application of Ozone in Wastewater Treatment -For Mitigation of Filamentous Bulking Sludge & […]

VA-teknik Södras planeringsmöte hölls på Margretetorp

VA-teknik Södras planeringsdagar hölls på Margretetorps gästgivargård den 20-21 oktober 2015. Cirka 30 medlemmar deltog vid mötet och diskuterade enligt metoden ”Framtids­verkstad” nya forskningsprojekt på både kort och lång sikt inom VA-teknik Södras tre fokusgrupper; Framtidens avloppsvattenrening, Energi och Resurshushållning och Klimat Samhälle Vatten. Nedan kommer en kortfattad sammanställning av föreslagna och planerade projekt inom […]

2-3 december i Stockholm: SVU25ÅR

Den 2-3 december anordnar Svenskt Vatten tillsammans med alla kluster ett forskningsseminarium på temat Svensk Vatten Utveckling 25 år – då, nu och framtid; Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster. Seminariet hålls i Stockholm och det är öppet för anmälan här. VA-teknik Södra bidrar med flera presentationer: –          En arkitekts syn på stadens vattenfrågor Misagh […]

Bio-P-nätverksträff i Bålsta

Den 22 september samlades 20 Bio-P-nätverkare i Håbo kommunhus i Bålsta utanför Stockholm och presentarede sina resultat från provtagningar och analyser vid olika avloppsreningsverk. Speciellt fokus den här gången var det på hydrolysprocesser. Dagen avslutades med ett besök på Bålsta avloppsreningsverk. Läs mer om träffen här. Är du inte medlem i nätverket och vill ha information […]

VA-teknik Södras egna rapportserie

Styrgruppen för VA-teknik Södra har fattat beslut om att publicera vissa forskningsresultat i en egen rapportserie. Underlaget för detta beslut kom från VA-teknik Södras ledningsgrupp som har identifierat ett behov av att publicera i rapportformatet från vissa projekt som komplettering till annan publicering. De första rapporterna, ”Rening av bräddvatten” och ”RESVAV delprojekt 1”, kommer snart […]

Uppstartsmöte för projektet Future City Flow hölls på DHI i Göteborg

Den 9:e juni hölls uppstartsmöte för projektet Future City Flow på DHIs kontor i Göteborg. Under dagen diskuterade representanter från samtliga aktörer i projektet eventuella samarbetsmöjligheter och frågeställningar som kunde vara av gemensamt intresse. Dessutom planerades ytterligare tre arbetsmöten under hösten för att utveckla förslag till projektidéer och koncept för den slutliga ansökan som ska […]

VA-teknik Södra bidrar till IWA-konferens, 6-9 september, 2015, Prag

VA-teknik Södra kommer att bidra till The 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants genom att presentera följande forskningsresultat. Konferensen kommer att hållas den 6-9 september 2015 i Prag, Tjeckien. –          Wilén, B.-M., Cimbritz, M., Pettersson, T.Jr., Mattsson, A., Large Scale Filtration – results and experiences from the […]

VA-teknik vid LTH har beviljats tre forskningsanslag av SWECOs Richertska stiftelse

–          Salar Haghighatafshar, doktorand på LTH, har beviljats medel av Richertska stiftelsen för projektet ”Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?”. Projektet är ett samarbete mellan VA-teknik vid LTH, DHI Sverige och VA SYD och kommer att genomföras under perioden september 2015 – juni 2016. –          Michael Cimbritz, biträdande universitetslektor på LTH, har beviljats […]

VA-teknik Södras forskningsprojekt om sidoströmshydrolys väcker uppmärksamhet

Den 23:e juni publicerade webbsidan http://skillingaryd.nu/ en nyhet som handlade om försök på reningsverket i Skillingaryd inom ramen för VA-teknik Södras forskningsprojekt ”Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk”. Projektet är ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och SWECO vilket finansieras av Svenskt Vatten Utveckling. Läs mer om projektet här.

Projektet Den varma och rena staden i pressen

Efter den öppna pressträffen den 8:e juni reflekterades projektet Den varma och rena staden av SVT samt Skånska Dagbladet, följ länkarna för att se reportagen. Mer om projektet kan läsas här.

Docentföreläsningar på Chalmers

Nedanstående docentföreläsningar kommer att hållas den 4:e juni 13:15-15:00 i Snobberiet vid Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers: Thomas Pettersson, Säkert dricksvatten, eller vattenpumpen i London? Karin Karlfeldt Fedje, Metaller i förorenade material – problem eller möjligheter? Välkomna!

Projektet Den varma och rena staden i Lund väcker uppmärksamhet

Pilotanläggningen på Källby avloppsreningsverk i Lund som hör till projektet Den varma och rena staden kommer att presenteras vid en öppen pressträff måndagen den 8:e juni. Nedan kommer mer information om träffen, programmet och anmälan: Program för pressträff –          14.00–14.20: Projektöversikt Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör på VA SYD, hälsar välkommen Emma Berginger, kommunalråd i Lund […]

Workshop – åtgärder för konsekvenser av klimatförändring i Malmö

En workshop kring åtgärder för konsekvenser av klimatförändring hölls i Malmö stadshus den 7:e maj i samband med seminariet Klimat och Vatten i Malmö (den 8:e maj). Kees van Leeuwen, forskare på KWR i Nederländerna och tidigare medlem i Europiska Kommissionen ledde workshopen tillsammans med Misagh Mottaghi från LTH och Tyke Tykesson från Malmö stad. […]

Sustainable Business Hub och VA-teknik Södra anordnade workshopen Innovativa Dagvattenlösningar i Malmö

Onsdagen den 29:e april hölls en workshop i Malmö under rubriken Innovativa dagvattenlösningar som anordnades av Sustainable Business Hub i samarbete med VA-teknik (LTH), VA SYD, Sweden Water Research och Malmö Stad. Workshoppen inleddes med två presentationer för att ge en bakgrund till frågeställningarna om dagvatten­hantering i stadsmiljö. Misagh Mottaghi och Rasmus Fredriksson berättade om […]

Workshop om källsorterande avloppsystem på Öresundsverket

Den 23:e april hölls en workshop på Öresundsverket i Helsingborg med flertalet av de experter som deltog i IWA Sveriges kunskapsseminarium ”Källsorterande avloppssystem – en lokal lösning för en global utmaning” den 22:a april. I år behandlade seminariet sorterande avloppssystem i olika delar av världen. Frågor kring utmaningar, möjligheter och implementering av sorterande system diskuterades. […]

Ny medlem i VA-teknik Södras styrgrupp

Marie Falk från Kretslopp och Vatten i Göteborg efterträder Lars-Gunnar Reinius som Svenskt Vattens representant i styrgruppen för VA-teknik Södra. Marie har arbetat med långsiktig åtgärdsplanering för avloppsrörnätet och dagvattenpolicy för staden i ca 25 år på Kretslopp och vatten. Hon har varit enhetschef i 14 år för den grupp som arbetar med anslutningsfrågor, taxa, […]

Exjobbsredovisningar i maj

–          Tisdagen den 26:e maj kl. 10.30 redovisar Ida Assarsson sitt kandidatarbete ”Framtida reningskrav för kommunala reningsverk”. Plats: Sammanträdesrummet Laplace på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Michael Cimbritz (LTH), Examinator: Karin Jönsson. –          Onsdagen den 27:e maj kl 13.15 redovisar Carlos Benito sitt examensarbete ”Startup and stabilization of anaerobic membrane bioreactors at ambient temperature”. Plats: Kemitekniks […]

VA-teknik Södra är välrepresenterat på NordIWA 2015

Karin Jönsson kommer att hålla en muntlig presentation på NordIWA 2015 i Bergen, Norge om VA-teknik Södras aktiviteter kring forskning, utveckling och utbildning i södra Sverige med titeln ”How we develop research, development and education in a triple helix concept in southern Sweden”. Ann Mattsson kommer att hålla ett av inledningsanförandena om utmaningarna som tillskottvatten […]

Nytt projekt: Future City Flow

Med projektet Future City Flow har VA-teknik Södra beviljats medel av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, WIN – […]

Högskoleprogrammet VA-teknik Södra fortsätter i ny treårsperiod 2015-2018

Högskoleprogrammet VA-teknik Södra har beviljats medel av Svenskt Vatten Utveckling för att fortsätta de kommande tre åren från september 2015 till september 2018.  I det nya VA-teknik Södra fortsätter vi bland annat med den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag. Dessutom arbetar våra tre fokusgrupper ”Framtidens avloppsvattenrening”, ”Energi och Resurshushållning” […]

Workshop om Innovativa dagvattenlösningar, 29 april i Malmö

Onsdagen den 29:e april hålls en workshop i Malmö under rubriken Innovativa dagvattenlösningar som anordnas av Sustainable Business Hub i samarbete med VA-teknik (LTH), VA SYD, Sweden Water Research och Malmö Stad. Workshoppen inleds med två presentationer för att ge en bakgrund till frågeställningarna om dagvatten­hantering i stadsmiljö. Misagh Mottaghi och Per-Arne Nilsson berättar om […]

Exjobbsredovisning

Torsdagen den 9:e april kl 10.30 redovisar Anna Gustafson sitt examensarbete ” Wastewater to renewable energy at a tapioca factory in Vietnam”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Åsa Davidsson (LTH), Anders Hjort (Biomil), Examinator: Jes la Cour Jansen.

Seminarium om reduktion av läkemedelsrester hölls den 17 mars på Öresundsverket

Seminarium om reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar hölls den 17 mars på Öresundsverket med ca 50 deltagare från olika delar av branschen. Seminariet inleddes av Margaretha Lundin Unger från Havs- och vattenmyndigheten vilken är huvudfinansiären för projekten. Sedan presenterades senaste resultat från olika projekt inom rening av läkemedelsrester och bekämpningsmedel. Seminariet avslutades genom […]

VA-teknik Södras planeringsmöte

VA-teknik Södras planeringsmöte anordnades den 3:e och 4:e februari på Margretetorps gästgifvaregård i norra Skåne med cirka 25 deltagande. Under dagarna presenterade industridoktorander samt seniorforskare från LTH, Chalmers, Gryaab, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research sina projekt och utmaningar. Ytterligare diskussioner gjordes inom tre fokusgrupper Framtidens avloppsvattenrening, Energi och Resurshushållning och Klimat Samhälle Vatten.

Exjobbsredovisning

Torsdagen den 26:e mars kl 10.30 redovisar Tanya Klingstedt sitt examensarbete ”Transition in wastewater composition and handling in Malmö towards a sustainable future”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen och David Gustavsson, Examinator: Karin Jönsson.

Beräkningsverktyg för klimatpåverkan

Ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt. Tre delar finns, där beräkningsverktyget (Excel) utgör den första. En rapportdel utgör den andra delen, där det diskuteras systemgränser och antaganden som gjorts i verktyget, och en manualdel utgör den tredje delen som syftar till att vägleda användaren av verktyget.

Klicka på LÄS MER för att ladda ner verktyget och rapporterna gratis!

Ny biträdande universitetslektor på VA-teknik, LTH

Michael Cimbritz är från 15:e januari anställt vid VA-teknik, LTH som biträdande universitetslektor i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik med inriktning mot separationsprocesser, partikelavskiljning och mikroföroreningar. Michael kommer också att arbeta brett med grundutbildningen i VA-teknik och handledning av doktorander och examensarbetare.

Examensarbete från VA-teknik Södra har fått pris

Helena Parment och Sara Johansson har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete Nitrifikationshämning i tvätteriavloppsvatten. Motiveringen för priset är att arbetet tar upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne som undersökts på ett utomordentligt noggrant och systematiskt sätt. Arbetet är redovisat på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Det […]

Carbon footprint calculation tool for WWTPs – now available in english!

Download and use the calculation tool via this link:  Carbon Footprint Calculation Tool for Wastewater Treatment Plants Wastewater treatment is highlighted in the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories due to its emissions of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) and because of its high energy- and chemical use. A first […]

Janne Väänänen presenterade sin licentiatavhandling på LTH

Idag presenterade Janne Väänänen sin licentiatavhandling med titeln ”Applying coagulation, flocculation and discfiltration in tertiary treatment” på LTH. Bengt Hansen (Kemira) var opponent och professor Ann-Sofie Jönsson (LTH) var examinator. Janne kommer i fortsättningen av sitt doktorandarbete att arbeta bl.a. med försök i pilotskala på Källby avloppsreningsverk i Lund för att testa diskfiltrering som förbehandlingsmetod.

Seminariet ”Ny Teknik inom Avloppsvattenrening” i Lund 26-27 november

Envisys, VA-teknik på Lunds universitet och Lars Gunnarsson arrangerar seminariet Ny Teknik inom Avloppsvattenrening i Lund den 26-27 november 2014. VA-teknik Södras medlemmar kommer att delta aktivt i seminariet genom att presentera sina senaste forskningsresultat. Seminariet kommer att hållas i Piratensalen på Grand Hotel som ligger centralt i Lund. Anmälan görs via e-post till susanne.hansson@envisys.se. Senaste anmälningsdag är […]

Nationella Konferensen Avlopp&Miljö 2015 (NAM)

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Kluster Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp&Miljö (NAM) i Örebro den 20-21 januari 2015. NAM är Svenskt Vattens nya forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Läs mer om konferensprogrammet och anmälan här.

Licentiatseminarium

Torsdagen den 30 oktober kl 10:30 presenterar Janne Väänänen sin licentiatavhandling med titeln ”Applying coagulation, flocculation and disc filtration in tertiary treatment” i Lund, Kemicentrum, lokal:K:G. Opponent: Bengt Hansen, Kemira AB, Examinator: Ann-Sofi Jönsson, Institutionen för Kemiteknik. Uppsatsen finns tillgänglig genom handledaren, professor Jes la Cour Jansen, vid VA-teknik.    

Kursen ”Advanced Urban Wastewater Treatment” är nu öppen för anmälan

I december genomför Svenskt Vatten den efterfrågade kursen Advanced Urban Wastewater Treatment, som arrangeras i samarbete med VA-teknik Södra. Målgrupp för denna kurs är processingenjörer och motsvarande som vill fördjupa sina kunskaper i reningsteknik. Fokus ligger på ny teknik inom avloppsvattenrening och slamhantering samt energioptimering. För program och annan information, klicka på länken nedan: Advanced Urban Wastewater […]

VA-teknik Södras medlemmar var mycket aktiva på VA-mässan

På seminariet ”Avloppsvattenrening – framtida utmaningar” talade 3 medlemmar: –          Tekniker för att möta skärpta krav Karin Jönsson (VA-teknik, LTH) –          Går det att klara befolkningsökning och tuffare villkor trots höga flöden och liten yta? Ann Mattsson (Gryaab) –          Möta framtida krav genom ett aktivt utvecklingsarbete Marinette Hagman (NSVA) På seminariet ”Slam som resurs, energibärare […]

Exjobbsredovisning

Fredagen den 3 oktober kl. 15.15 redovisar Rizwana Hamid sitt examensarbete ”Anaerobic treatment of industrial wastewaters”. Plats Kemtekniks bibliotek, LTH. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius, Examinator: Jes la Cour Jansen. Opponenter: Anna Gustafsson och Tuly Sarah.

Exjobbsredovisning

Måndagen den 6 oktober kl. 09.15 redovisar Dora Stefansdottir sitt examensarbete ”Manometric method for evaluation of anammox activity in mainstream anammox at Sjölunda WWTP”. Plats Kemtekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen och David Gustavsson, Examinator: Karin Jönsson. Opponent: Didrik Almqvist. Presentationen hålls på svenska.

Ny publikation

Salar Haghighatafshars artikel har nu accepterats för publicering i Water Environment Research med titeln ”Modeling of anaerobic digestion with focus on estimation of hydrolysis constants at 35, 55, and 60°C”. Medförfattare är Elin Ossiansson, Konrad Koch, Hamse Kjerstadius, Jes la Cour Jansen och Åsa Davidsson.

VA-teknik Södra samordnar projekt för att rena avloppsvatten från läkemedel

Avloppsvatten innehåller rester från läkemedel som reningsverken idag inte kan ta bort. Men i framtiden kan det bli möjligt. Ett projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar, som till exempel läkemedelsrester, har beviljats nästan tre miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektets mål är att ta fram riktlinjer och kriterier för dimensionering av läkemedelsrening på svenska […]

Ny adjungerad professor på VA-teknik, LTH

Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör och utvecklingsdirektör på VA SYD, är fr.o.m. 1 juni adjungerad professor i VA-teknik, LTH med inriktning mot städernas VA-tekniska infrastruktur. Han kommer att arbeta med handledning av doktorander och examensarbetare och delta i undervisning och handledning av studentprojekt i kursen ”Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering” som erbjuds på VA-teknik, LTH.

Ny doktorand på VA-teknik, LTH

Salar Haghighatafshar är nu anställd som doktorand på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola inom urban dagvattenhantering. Han ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad och motsvarande organisationer i Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn. Karin […]

VA-teknik vid LTH tar del i ett VINNOVA-projekt

VA-teknik vid LTH kommer att delta i fortsättningen av projektet ”Den varma och rena staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds kommun står som bidragsmottagaren och Markus Paulsson ska leda projektet. Projektet skall utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen. […]

VA-teknik vid LTH och VA SYD samarbetar i Färdplan Skåneprojekt

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom forskningsbolaget Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet, som består av mekanisk avskiljning i tre steg för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas […]

VA-teknik Södras planeringsdag

VA-teknik Södras planeringsdag anordnades den 22:e maj på Öresundsverket, Helsingborg med cirka 20 deltagande. Under dagen presenterade doktorander och industridoktorander samt seniorforskare från LTH, Chalmers, Gryaab, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research sina projekt och arbetsuppgifter. Ytterligare diskussioner gjordes inom fem forskningsområden Resurseffektiv avloppsrening, Slamhantering, Dagvattenhantering, Organiska mikroföroreningar och Staden och Vattnet och potentiella […]

Exjobbsredovisningar

–          Tisdagen den 3 juni kl. 09.00 redovisar Johan Cavefors och Therese Berndtsson sitt kandidatarbete ”Estimation of methane levels in sewer systems”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen. Examinator: Karin Jönsson. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA. –          Måndagen den 9 juni kl. 13.00 redovisar Anna Saarvanto och Boris Trivic sitt examensarbete […]

Seminarium om fosforåterföring

Den 2 april arrangerades ett seminarium med titeln Status för fosforåterföring vid avloppsrening av Sustainable Business Hub i Malmö. VA-teknik Södra medverkade med ett föredrag tillsammans med föredragshållare från Naturvårdsverket, Tyréns, Ekobalans och Alnarp Cleanwater Technology. All dokumentation från seminariet hittar du på: http://www.sbhub.se/dokumentation/seminariepresentationer/status-fosforaterforing-vid-vattenrening

VA-teknik Södras planeringsdag, 22:a maj 2014

VA-teknik Södra anordnar en intern planeringsdag för sina medlemmar den 22:a maj på Öresundsverket i Helsingborg. Där kommer bl. a. planering av verksamhetsområden, forskningsinriktning och eventuella samarbeten att diskuteras.

Ny doktorandtjänst

VA-teknik vid Lunds tekniska högskola har annonserat en ny doktorandtjänst med inriktning mot urban dagvattenhantering. Doktoranden ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad och motsvarande organisationer i Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn. Sista ansökningsdag […]

Vattnet i den hållbara staden, 12-13 november 2014

Göteborgs Stad kommer tillsammans med bland annat Svenskt Vatten, VA SYD, VA-teknik Södra, Chalmers tekniska högskola och Gryaab anordna en konferens med titeln ”vattnet i den hållbara staden” i Göteborg. Under konferensen kommer det bland annat att diskuteras och ges vägledning för hur planerare och beslutsfattare kan agera och komma fram till hållbara lösningar. Reservera dagarna i […]

Ny publikation

Oskar Modin och David Gustavssons artikel har nu accepterats för publicering i Water Science & Technology med titeln ” Opportunities for microbial electrochemistry in municipal wastewater treatment – an overview”. DOI:10.2166/wst.2014.052

Rejektvattenseminarium i Linköping, 9-10 april 2014

Tekniska Verken i Linköping tillsammans med VA SYD och Lunds universitet anordnar ett seminarium om rejektvattenbehandling 9-10 april i Linköping. Seminariet kommer under två dagar i fyra olika föreläsningsblock att bland annat behandla anammoxprocesser i sido- samt huvudströmmen, mikroalger, struvitproduktion och nitritation/denitritation. Programmet till seminariet kan laddas ner här.

Ny publikation

Filip Nilssons artikel har nu accepterats för publicering i Ozone: Science & Engineering med titeln ”Application of Ozone in Full-Scale to Reduce Filamentous Bulking Sludge at Öresundsverket WWTP”. Medförfattare är Marinette Hagman, Artur Tomasz Mielczarek, Per Halkjær Nielsen och Karin Jönsson. DOI:10.1080/01919512.2013.867231

Ny publikation

Åsa Davidssons artikel har nu accepterats för publicering i Water Science & Technology med titeln ”Effect of anaerobic digestion at 35, 55 and 60 ºC on pharmaceuticals and organic contaminants”. Medförfattare är Hamse Kjerstadius, Salar Haghighatafshar, Jerker Fick, M. Olsson, H. Wachtmeister, Eva Eriksson och Jes la Cour Jansen. DOI: 10.2166/wst.2014.016  

Gästprofessor hos VA-teknik på LTH (april-december 2014)

Universitetslektor Zaiton Abdul Majid från Universiti Teknologi Malaysia (UTM) börjar den 14:e april som gästprofessor hos VA-teknik på LTH i samband med programmet Lise Meitner-professuren. Hon kommer under tiden jobba med forskning inom sorption av mikroföroreningar såsom tungmetaller, läkemedel, biocider, etc. samt eventuellt undervisa i kursen Urbana Vatten.

Gästforskare från Ekobalans hos VA-teknik på LTH (april-oktober 2014)

Inger Valeur från EkoBalans Fenix AB börjar den 22:e april som gästforskare hos VA-teknik på LTH i samband med programmet CCjobs. Hon kommer under tiden jobba med forskning inom återvinning av fosfor genom fällning av struvit i rejektvatten. Läs mer om Ingers anställning genom CCjobs här.

Ny publikation

Gerly Heys artikel har nu accepterats för publicering i Water SA med titeln ” Removal of pharmaceuticals in WWTP effluents by ozone and hydrogen peroxide”. Medförfattare är S.R. Vega, J. Fick, M. Tysklind, A. Ledin, J. la Cour Jansen och H.R. Andersen.

Exjobbsredovisning

Torsdagen den 6 mars kl 13.00 redovisar Maria Fridolf sitt examensarbete ”Dagvattendammars funktion – en studie av vägdagvattendammen Fredriksberg”. Plats: Kemiteknik bibliotek. Handledare: Viveka Lidström, Examinator: Jes la Cour Jansen. VÄLKOMNA!

Exjobbsredovisning

Fredagen den 7 mars kl 10.30 redovisar Frida Stolt och Linnea Rudolfsson sitt examensarbete ”Evaluation of different methods of operation for the digesters at Källby WWTP”. Plats: Kemiteknik bibliotek. Handledare: Åsa Davidsson & Elin Ossiansson, Examinator: Karin Jönsson. VÄLKOMNA!

Disputation

Svetlana Öfverström disputerade 30 januari vid Vilnius Gediminas Technical University med uppsatsen; Research and Evaluation of Iron Impact on Sludge Digestion Processes. Arbetet har skett i samarbete med VA-teknik i Lund och en stor del av forskningen har sket genom  kunskapsutbyte med finansiering från Svenska Institutet (Visby Grant 00645/2010). I betygskommittén satt bl.a. biträdande professor Britt-Marie Wilén från […]

Exjobbsredovisning

Tisdagen den 11 februari kl 9.00 redovisar Anna Olsson sitt examensarbete ”REVAQ och processvatten – En analys av hur befintlig praxis hanterar anslutningar av industrier till ett REVAQ-certifierat reningsverk”. Plats: Kemiteknik bibliotek. Handledare: Karin Jönsson, Examinator: Jes la Cour Jansen. Examensarbetet har utförts i samarbete med C4 teknik, Kristianstad. VÄLKOMNA!

VA-teknik vid LTH tar del i Nomigas projekt

VA-teknik vid LTH  deltar i perioden 2014-2017 i ett stort danskt projekt, Nomigas. (Totalt 30,5 miljoner DKK finansierad av det Danske Strategiske Forskningsråd och partnerna). Projektet leds av Professor Per Halkjær Nielsen på Ålborg universitet. Från VA-teknik deltar Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen. Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt […]

Ny publikation

Victor Ibrahims artikel har nu accepterats för publicering i Journal of Environmental Sciences med titeln ”Determining Short Chain Fatty Acids in Sewage Sludge Hydrolysate: A Comparison of Three Analytical Methods and Investigation of Sample Storage Effects”. Medförfattare är Tobias Hey och Karin Jönsson.

Exjobbsredovisning

Nicholas South kommer att presentera sitt exmensarbete Membranbioreaktorteknik- en framtida lösning på Lundåkraverket? Tisdagen den 4:e februari 2014 i föreläsningssal; Skåne Geocentrum, Uppsala Universitet,  kl. 10:15. Projektets handledare har varit Michael Cimbritz, Processexpert inom VA-teknik och avfall, SWECO Environment Malmö. Professor Jes la Cour Jansen, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola var examensarbetets ämnesgranskare. Hugo de Campos Pereira är opponenten på presentationen. […]

Springer har publicerat ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience”

Boken ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience” har publicerats av Springer. Författarna är Anna Bernstad Saraiva Schott, Henrik Aspegren, Mimmi Bissmont och Jes la Cour Jansen. Boken är baserad på Anna Bernstad Saraiva Schotts doktorandarbete på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Tillgänglig för beställning hos Springer genom den här länken.

Ny publikation

Maria Piculells presentation från biofilmskonferensen i Paris i maj har nu accepterats för publicering i Water Science and Technology med titeln ”Organic Removal Activity in Biofilm and Suspended Biomass Fractions of MBBR Systems”. Medförfattare är Thomas Welander och Karin Jönsson.

Rapporten ”Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper” är nu publicerad av Svenskt Vatten

I detta projekt har en testmetod utvecklats för att utvärdera effekten av avgasning av slam med vakuum. Effekten på slamegenskaper som bland annat   slamvolym, sjunkhastighet har testas för olika slam på utvalda reningsverk i Sverige. Testerna genomfördes i laboratorieskala och är en inledande studie för att utvärdera möjligheter till förbättrade slamegenskaper. Du kan läsa mer om projektet  här . […]

Disputation

Johan Fredriksson förvarar sin avhandling Investigations of the microbial diversity and dynamics in activated sludge using molecular methods den 18 oktober 2013 kl 10:00 i sal VF, Sven Hultins gata 6, Göteborg, på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Avd. Vatten Miljö Teknik. Avhandlingen försvaras på engelska. Fakultetsopponent är Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg […]

Konferens i Malmö

NordIWA 2013 – Trettonde Nordiska Avloppskonferensen, hålls i Malmö den 8–10 oktober 2013. VA-teknik Södra är väl representerat på NordIWA. Nio muntliga presentationer och fem posters från VA-teknik Södra ingår i programmet och dessutom har Gryaab, VA SYD och NSVA fem egna presentationer och en poster. VA-teknik Södras presentationer och postrar Ann Mattsson, Susanne Tumlin, […]

Ny publikation

Fredrik Stenströms presentation på 1st Holistic Sludge Management-konferensen i Västerås i maj “Oxygen-induced dynamics of nitrous oxide in water and off-gas during the treatment of digester supernatant” har nu accepterats för publicering i Water Science and Technology. Medförfattare är Kåre Tjus och Jes la Cour Jansen.

Konferensdeltagande

Filip Nilsson, industridoktorand på Primozone Production AB, och Karin Jönsson representerade VA-teknik Södra på International Ozone Associations världskonferens i Las Vegas, USA, 22-26 september 2013. Filip presenterade sitt arbete Application of Ozone in Full-Scale to Reduce Filamentous Bulking Sludge at Öresundsverket WWTP. Medförfattare är Marinette Hagman, NSVA; Artur Tomasz Mielczarek och Per Halkjær Nielsen, Aalborg […]

Besök från Botswana

Dr Phillimon Odirile from Faculty of Engineering, University of Botswana visited VA-teknik together with colleagues from various research organizations. Dr Odirile is researcher and lecturer within waste management, waste water management and sanitation.

Examensarbete

Nicolas South (Student från miljö-och vattenteknik, Uppsala universitet) påbörjar sitt examensarbete Design of an MBR for Lundåkraverket i Landskrona. Handledare: Michael Cimbritz, Sweco; ämnesgranskare: Jes la Cour Jansen och examinator: Fritjof Fagerlund Uppsala Universitet. Projektet är ett samarbete mellan LTH, Sweco, NSVA och AlfaLaval.

Examensarbeten

Anna Olsson påbörjar sitt examensarbete Policy för anslutning av processvatten till REVAQ-certifierade avloppsreningsverk. Handledare är Karin Jönsson och examinator Jes la Cour Jansen. Projektet sker i samverkan med C4 Teknik, den tekniska förvaltningen inom Kristianstads kommun. Marléne Ålander, student vid Molekylär bioteknik på Uppsala Universitet, påbörjar sitt examensarbete Dimensionering av sidoströms-hydrolys – utvärdering vid uppstart […]

Examensarbeten

Daniel Kibirige and Tan Xian presented their thesis project An investigation into the coupling of MIKE SHE/MIKE UBRAN models in Augustenborg. Examinator var Karin Jönsson och handledare var Jes la Cour Jansen och Erik Mårtensson (DHI).  

Exchange students

Susanne Pyda and Nicola Andric (international exchange students from Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, University of Toronto) presented their project work Optimization of Phosphate Precipitation at Svalöv and Lundåkra Wastewater Treatment Plants. The project was done in cooperation with NSVA. Handledare Marinette Hagman and Karin Jönsson.

Konferensdeltagande

13th Anaerobic Digestion World Congress – Santiago de Compostela, Spain 25-June – 28-June 2013. Hamse Kjerstadius var på plats vid årets anaeroba toppkonferens. En kort beskrivning av konferensen kan hittas här. (Länk kommer sen när hemsidan har etablerads)

Examensarbeten

Veronica Gullstrand och Mathilda Jägryd presenterade examensarbetet Dimensioneringsmetoder för vägavvattning – En studie av svenska och tyska dimensioneringsnormer med fokus på infiltration. Handledare var Viveka Lidström, LTH & Lena Sjögren, Ramböll Sverige AB. Examinator: Jes la Cour Jansen.

Disputationer/licentiater

Tobias Hey defended his licentiate thesis entitled Carbon utilisation for extended nitrogen removal and resource savings. Opponent was PhD Dines Thornberg from Copenhagen Wastewater Innovation in Denmark. Supervisor is Karin Jönsson and co-supervisor is Jes la Cour Jansen. You can find the thesis at: http://www.lu.se/lup/publication/3802441

Examensarbeten

Ida Gustafsson (Student från miljö-och vattenteknik, Uppsala universitet) presenterade sitt examensarbete Capacity test methods for anammox on carriers. Handledare var Jes la Cour Jansen, biträdande handledare var David Gustavsson VA SYD. Examinator: Fritjof Fagerlund, Uppsala Universitet.

Examensarbeten

      Tobias Hey defended his licentiate thesis entitled Carbon utilisation for extended nitrogen removal and resource savings. Opponent was PhD Dines Thornberg from Copenhagen Wastewater Innovation in Denmark. Supervisor is Karin Jönsson and co-supervisor is Jes la Cour Jansen. You can find the thesis at: http://www.lu.se/lup/publication/3802441

Examensarbeten

Marianne del Valle Suarez Hermidas presented her thesis work Fouling Control in Anaerobic Membrane Bioreactor. Handledare var Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson, examinator var Jes la Cour Jansen. Projektet genomfördes i samarbete med AlfaLaval.

Kandidatarbeten

Hugo Nilsson and Per Benner presenterade sitt kandidatarbete Engineered Ecosystems as a Sustainable Solution for Decentralized Wastewater Treatment in Tropical Environments – a minor field study (MFS). Handledare var Anna Bernstad och examinator var Jes la Cour Jansen.

Besök

Dr. Ing. Konrad Koch from TUM (Munich) is guest lecturing during three days at our PhD-course in ADM1 (Anaerobic Digestion Model No 1).

Konferensdeltagande

VA-teknik Södra var på plats vid den 9e internationella konferensen om biofilmreaktorer 28‑31 maj 2013 i Paris. Maria Piculell, indutridoktorand på AnoxKaldnes, presenterade sitt arbete On the Roles of Biofilm and Suspended Biomass in MBBR Systems. Medförfattare är Thomas Welander på AnoxKladnes och Karin Jönsson. Jes la Cour Jansen och David Gustavsson var ordförande på […]

Konferensdeltagande

VA-teknik Södra var väl representerat på konferensen Holistic Sludge Management, May 6-8, 2013 i Västerås. Jes la Cour Jansen var med i program- och arrangemangskommitén och var ordförande på flera sessioner. Totalt 6 artiklar från VA-teknik Södra var antagna för muntlig presentation: F. Persson, Razia Sultana; M. Hermansson, F. Sörensson, A. Mattsson, B.-M. Wilén, E. […]

Prisat examensarbete

Tova Anderssons examensarbete Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall har fått SYSAVs uppsatsstipendium 2013. Läs mer på:http://news.cision.com/se/sydskanes-avfallsaktiebolag–sysav/r/lundastudenter-prisade-pa-sysavdagen,c9407280 och hitta uppsatsen här: http://www.vateknik.lth.se/exjobb/E628.pdf

Examensarbeten

Mahan Amani Geshnigani presented her thesis project Methane production from separate digestion of primary and biological sludge. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius. Examinator Jes la Cour Jansen. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA.

Examensarbeten

Malin Isgren och Patrick Mårtensson presenterade examensarbetet Methane formation in sewer systems. Handledare var David Gustavsson och Jes la Cour Jansen. Examinator var Karin Jönsson.

Disputationer/licentiater

Gerly Hey defended her thesis Application of chemical oxidation processes for the removal of pharmaceuticals in biologically treated wastewater. Faculty opponent was Dr. Marie-Noëlle Pons, Université de Lorraine, France. Main supervisor was Jes la Cour Jansen and co‑supervisor was adjunct professor Anna Ledin. The thesis can be found at: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3412268&fileOId=3412272

Examensarbeten

Nya examensarbeten påbörjas: Liu Sha – Evaluation of leachate Treatment at Måsalycke and Hedeskoga Landfills. Handledare Karin Jönsson och examinator Jes la Cour Jansen. Du Binghui och Wu Quian – Modeling flooding in Kokkedal, Denmark. Handledare Henrik Sønderup och HenrikThorén, Ramböll och examinator Jes la Cour Jansen. Rizwana Hamid – Anaerobic treatment of industrial effluents. […]

Nya projekt

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS är ett ERA-net-projekt finansierat av energimyndigheten. Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25°C gör att upphettning […]

Prisat examensarbete

Salar Haghighatafshar fick Rambølls stipendium för bästa examensarbete inom MILJÖ 2012 för examensarbetet Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae. Du hittar kommitténs motivering här och rapporten här.