Två av VA-teknik Södras doktorander som deltog i Vattenforskarskolans kurs i populärvetenskapligt skrivande under våren har nu fått sina lättlästa artiklar om sin forskning publicerade i tidskriften Vatten. Emma Fältström skriver om det detektivarbete som uppströmsarbete innebär och Maja Ekblad skriver om hur vi kan minska läkemedelsutsläppen från våra avloppsreningsverk. Båda artiklarna kan laddas ner här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.