Populärvetenskapligt om forskningsprojekt

Två av VA-teknik Södras doktorander som deltog i Vattenforskarskolans kurs i populärvetenskapligt skrivande under våren har nu fått sina lättlästa artiklar om sin forskning publicerade i tidskriften Vatten. Emma Fältström skriver om det detektivarbete som uppströmsarbete innebär och Maja Ekblad skriver om hur vi kan minska läkemedelsutsläppen från våra avloppsreningsverk. Båda artiklarna kan laddas ner här.

© VA-Teknik Södra