Nätverk

Våra nätverk

VA-teknik Södra har två övergripande teman; Vatten i staden respektive Hållbar sanitet, innehållande fyra expertområden vardera. Expertområdena har definierats utifrån VA-organisationernas behov av kunskap och utveckling. Områdena har en ledare (experter) från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området.  Experterna kommer tillämpar olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. Inom varje expertområde tas ansvar och initiativ till att utveckla området genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.