Processbänken

Vill du utveckla din analytiska förmåga för att optimera just ditt reningsverk? Vill du förstå varför dina vattenprocesser fungerar som de gör? Som en särskild satsning inom VA-teknik Södra genomfördes en kurs om processoptimering på avloppsreningsverk.

Processbänken är en unik kurs riktad speciellt till dig som är ingenjör på avloppsreningsverk och jobbar med driftsuppföljning och optimering. I den här kursen varvas teori och diskussion med mycket tid för räkneövningar på just ditt reningsverk. Låter det lockande? Då är det här kursen för dig!

Vad kommer du att få göra?

Syftet med kursen är att ge en ökad förståelse för sin egen och andras anläggningar och deras förbättringsmöjligheter. Kursen kommer att vara interaktiv och ingående titta på beräkningar för processer i aktivt slam och biofilm samt kemisk rening och separation.

Kursen innehåller:

  • Föreläsningar av erfarna akademiker. Fokus ligger på användbara beräkningar för olika reningsprocesser. Vi kommer t.ex. gå igenom vad man ska tänka på gällande data, hur resultat från beräkningar kan tolkas och hur typiska driftsproblem kan hanteras.
  • Besök på avloppsreningsverk.
  • Diskussioner med expertpanel och möjlighet att ställa dina frågor.
  • Möjlighet att nätverka med andra processingenjörer.

Under kursens gång kommer du att utföra beräkningar på din egen anläggning och resultaten sammanställs och jämförs med deltagarnas anläggningar. Du och en kollega från ett annat reningsverk kommer att besöka varandras anläggningar och efter eget val kommer ni tillsammans i detalj att titta på optimeringsmöjligheterna i just din reningsprocess. Era slutsatser får ni sedan möjlighet att diskutera med en expertpanel som är särskilt inbjudna till det sista kurstillfället.

Kursen består av sex dagar uppdelade på tre delar och lite tid för eget arbete.

  1. Två dagar med föreläsningar, räkneövningar och diskussioner.
  2. Besök på ditt eget och ett annat reningsverk – en dag per reningsverk mellan tillfälle 1 och 3.
  3. Två dagar med presentationer, föreläsningar och paneldiskussioner.

Vilka kommer du att träffa?

Under kursdagarna kommer du att få möjlighet att nätverka och knyta nyttiga kontakter med kollegor. Undervisningen ges av erfarna akademiker från LTH (Karin Jönsson och Michael Cimbritz) och Chalmers (Oskar Modin, Britt-Marie Wilén och Frank Persson), och undervisningsmaterialet har utvecklats i samarbete med erfarna processingenjörer på reningsverk. Vid det sista kurstillfället kommer ni att få träffa en expertpanel med möjlighet att ställa processrelaterade frågor. Även om experterna inte namnges ännu kan vi lova att de gör skäl för namnet och representerar branschen i form av representanter från konsultbolag, reningsverk o.s.v.

Målgruppen är processingenjörer eller andra ingenjörer som arbetar med driftsuppföljning på avloppsreningsverk. Alla Svenskt Vattens medlemmar är välkomna, med max två per organisation. Totalt antal kursdeltagare är 20. Lämplig förkunskapsnivå är Svenskt Vattens diplomkurs i avloppsteknik eller motsvarande. Kursen har tagits fram inom VA-teknik Södra och undervisningen är kostnadsfri för dig som deltagare. Du som deltagare betalar för resor, logi och mat vid kurstillfällena.

Vem kan svara på frågor och berätta mer om kursen?

Maria Neth på maria.neth@gryaab.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.