Publikationer

Publikationer Filter
2023

Nyhetsbrev Augusti 2023

2023

Nyhetsbrev Juni 2023

2022

Sustainability effects of water reuse and infiltration and inflow on a wastewater treatment plant

Emmy Backeström och Jakob Ceder
2022

Mapping of Phosphorus at Rya Wastewater Treatment Plant

Frida Byström
2022

Methane Emissions During Sludge Storage in Relation to the Microbial Community Composition of Sludge

Klara Bengtsson
2022

Fotoelektrokatalytisk Rening: En undersökning av hur val av våglängd och halvledare påverkar fotoelektrokatalytisk nedbrytning av metylenblått

Tilda Pettersson
2022

Omvandling av en estetisk damm till ett dagvattenmagasin + möjligheter, påverkan och alternativa lösningar

Zeinab Nasser
2022

Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

Elin Nilsson och Lina Lennklev
2022

Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

Mehrzad Ghassemi
2022

Influence of Wastewater DOM Fractions on the Adsorption of Pharmaceuticals onto Activated Carbon

Koustubh Karande
2022

Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental

Ashley Hall
2022

Physicochemical Treatment of Municipal Wastewater: From Direct Membrane Filtration to Adsorption of Organic Micropollutants

Gidstedt, S.
2022

Occurrence of Traffic-Derived Microplastics in Different Matrices in the Road Environment

Järlskog, I.
2022

Removal of Micropollutants from Wastewater in Aerobic Granular Sludge and Activated Sludge Systems”.

Burzio, C.
2023

Removal of organic micropollutants from wastewater in a Swedish context

Ekblad, M.
2023

Chemical imaging of pharmaceuticals in biofilms for wastewater treatment using Secondary Ion Mass Spectrometry, Environmental Science and Technology

Burzio, C., Mohammadi, A.S., Malmberg, P., Modin, O., Persson, F., Wilén, B.M.
2022

Tillämpning av aerobt granulärt slam i Sverige. SVU-Rapport 2022-13 (Svenskt Vatten Utveckling)

Mark De Blois
2022

Återanvändning av renat avloppsvatten SVU-Rapport 2022-14 (Svenskt Vatten Utveckling)

Maria Takman
2022

Rejektvattenrening med näringsåtervinning- SVU-Rapport 2022-12 (Svenskt Vatten Utveckling)

Sofia Högstrand
2023

Incorporation of main line impact into life cycle assessment of nutrient recovery from reject water using novel membrane contactor technology

Högstrand, S., Kaljunen, J.U., Al-Juboori, R.A., Jönsson, K., Kjerstadius, H., Mikola, A., Peters...
2023

Nyhetsbrev Maj 2023

2023

Nyhetsbrev April 2023

2023

Nyhetsbrev Mars 2023

2023

Nyhetsbrev Februari 2023

Årsrapport 2022

2022

Sorption of 71 Pharmaceuticals to Powder Activated Carbon for Improved Wastewater Treatment.

Hörsing, M., Rasmus Andersen, H. , Grabic, R., la Cour Jansen, J., Ledin, A.
2022

Digging deep into a GAC filter – temporal and spatial profiling of adsorbed organic micropollutants

Edefell, E., Svahn, O., Falås, P., Bengtsson, E., Axelsson, M., Ullman, R., & Cimbritz, M.
2023

Caring for Blue-Green Solutions (BGS) in Everyday Life: An Investigation of Recreational Use, Neighborhood Preferences and Willingness to Pay in Augustenborg, Malmö

Mottagi, M., Nordström, J., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Kärrholm, M., Sternudd, C.
2022

Avrinnings- och CFD-modellering för optimalt vattenuttag i en dagvattendamm: En pusselbit i återanvändning av dagvatten

Emma Hallinger
2022

Perspectives on Biofilms for the Removal of Organic Micropollutants in Wastewater

Edefell, E.

Äldre publikationer

Publikationer År Äldre

Per Falås (2021): Läkemedelrening i GAK-filter. Region Skåne/LTH

Chalmers

 

Göteborgs universitet

  • Sana Al-Jailawi (2021) A novel method for quantification of pharmaceuticals – Developing a quantification method for pharmaceuticals in wastewater by means of fluorescence.

 

LTH

 

Sara Olsson (2020): Undersökning av incitament för införande av LOD på hyresfastigheter. VA-teknik Södra rapport.

Chalmers

 LTH

 

 

 

Februari 2019

Wilén, B.M., Mattsson, A., Khalili, A. (2019). Karakterisering av tillskottsvatten i Göteborg. VA-teknik Södra-rapport.

Edefell, E., Ullman, R., Bengtsson, E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar. SVU-rapport.

Chalmers

– LTH

 

Betsholtz, A. (2018) Aktivt kol från slam i stället för slamförbränning. VA-teknik Södra-rapport.

Cimbritz, M.(2018) Reningsprocesser för läkemedelsrester i avloppsvatten. VA-teknik Södra-rapport.

Paxéus, N. (2018) Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk. VA-teknik Södra-rapport.

la Cour Jansen, J., Arkell, A., Koch, T., Jönsson, K. (2018) Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik. VA-teknik Södra-rapport.

 

Tumlin, S., (2017) Microplastics. VA-teknik Södra-rapport.

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

Chalmers

 

LTH

Fosforavskiljning i enskilt avloppsvatten

– Chalmers

 

LTH

  Chalmers

 

LTH

 – Chalmers

  • Bernstad, A. (2010) Environmental evaluation of solid household waste management – the Augustenborg ecocity example. Licentiate thesis, Lund University.

LTH

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.