Forskning

Expertområden

VA-teknik Södra har två övergripande teman: Vatten i staden och Hållbar sanitet, med fyra expertområden vardera. Expertområdena har definierats utifrån branschens behov av kunskap och utveckling. Områdena leds av experter från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området.  Experterna tillämpar olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. Inom varje expertområde tas ansvar och initiativ till utveckling genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar.

Urbana avrinningar

Urban vattenplanering med fokus på klimatanpassning

Tillskottsvatten och bräddning

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Recirkulation av växtnäring, energi och material (ReVEM)

Mikrobiologi inom VA

Dagvattenkvalitet

Återvunnet vatten

Forskningsprojekt

Här kan du se och läsa mer om våra forskningsprojekt.

BONUS CLEANWATER; Innovative research on water technology to remove micropollutants and microplastic from wastewater

BONUS CLEANWATER is a new research project focusing on reducing the input of micropollutants and ...

Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten – energismartare än Haber Bosch?

Energieffektiv återvinning av näringsämnen för användning inom jordbruk kommer att bli allt vikti...

LIWE LIFE

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programme...

Doktorandprojekt

Här kan du se och läsa mer om våra pågående doktorandprojekt.

Pablo Prado

Measuring and mapping the ecosystem services related to water quality of highlands in the Central Andes of South America

Pablo Prado arbetar inom ett SIDA-finansierat projekt och doktorerar vid Lunds universitet. Från ...
Moshe Habagil

Design for recoveryof resources from wastewater

I korthet: transformering av dagens energiineffektiva – linjära – reningsverk till attraktiva, en...
Glenn Johansson

Innovative Rain Gardens for Sustainable and Effective Treatment of Urban Runoff Polluted with Microplastics, Organic Pollutants and Metals

Glenn Johansson är doktorand vid avdelningen för Vatten Miljö Teknik (WET), Chalmers, forskningst...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.