Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

I dagsläget är de kommunala avloppssystemens huvudsakliga uppgift att samla in och behandla avloppsvatten för att förhindra smittspridning och övergödning. Allt fler studier visar på att organiska mikroföroreningar, såsom läkemedelsrester och bekämpningsmedel, kan ge upphov till oönskade effekter i vattenmiljöer. Syftet med denna fokusgrupp är att bedriva forskning för att undersöka och utveckla lämpliga lösningar för rening från organiska mikroföroreningar i avlopp på VA-verksamheternas nuvarande och framtida avloppsreningsverk.

Vid VA-teknik på LTH studeras framför allt reningsteknikerna ozonering och aktivt kol och deras samklang med biologiska processer. På Chalmers jämförs olika biologiska reningsmetoders roll och kapacitet för rening från organiska mikroföroreningar.

Inom fokusgruppen pågår flera doktorandprojekt och flera pilotprojekt har genomförts genom åren i nära samarbete med både VA-verksamheter och företag. Under 2022 planeras för arbete med att söka nya samarbetspartners, nationellt och internationellt, för att gemensamt skapa ytterligare ett långsiktigt och större forskningsprojekt.

Expert
Michael Cimbritz
Universitetslektor och docent, Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.