UTBILDNING

Undervisning inom VA-teknik vid LTH koncentreras inom tre utbildningar; civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad och Ekosystemteknik samt det internationella mastersprogrammet i Vattenresurshantering.
En grundkurs i VA-teknik ges för Väg- och vattenbyggnads program på svenska. För alla utbildningar ges kursen Urbana Vatten och Decentraliserad Vatten och Avloppsteknik på engelska. Många studenter slutar utbildningen med ett eller flera projektkurs och examensarbete i VA-teknik.
Mer om utbildningen vid LTH finns på: http://www.vateknik.lth.se/

THX2RKLM