Rapporter

2022

Tillämpning av aerobt granulärt slam i Sverige. SVU-Rapport 2022-13 (Svenskt Vatten Utveckling)

Mark De Blois
2022

Återanvändning av renat avloppsvatten SVU-Rapport 2022-14 (Svenskt Vatten Utveckling)

Maria Takman
2022

Rejektvattenrening med näringsåtervinning- SVU-Rapport 2022-12 (Svenskt Vatten Utveckling)

Sofia Högstrand

Äldre Rapporter

Per Falås (2021): Läkemedelrening i GAK-filter. Region Skåne/LTH

Sara Olsson (2020): Undersökning av incitament för införande av LOD på hyresfastigheter. VA-teknik Södra rapport.

Wilén, B.M., Mattsson, A., Khalili, A. (2019). Karakterisering av tillskottsvatten i Göteborg. VA-teknik Södra-rapport.

Edefell, E., Ullman, R., Bengtsson, E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar. SVU-rapport.

Betsholtz, A. (2018) Aktivt kol från slam i stället för slamförbränning. VA-teknik Södra-rapport.

Cimbritz, M.(2018) Reningsprocesser för läkemedelsrester i avloppsvatten. VA-teknik Södra-rapport.

Paxéus, N. (2018) Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk. VA-teknik Södra-rapport.

la Cour Jansen, J., Arkell, A., Koch, T., Jönsson, K. (2018) Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik. VA-teknik Södra-rapport.

 

Tumlin, S., (2017) Microplastics. VA-teknik Södra-rapport.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.