Examensarbeten

2023

Design criteria for forebays in wet stormwater ponds

Lucía Arce Rama
2023

How pluvial floods in urban areas varywith rain return period. A pilot study to develop a tool for simplifying the cloudburstmanagement in Gothenburg

Alicia Coops och Fanny Karlsson
2023

Filtration or sedimentation – an analysis of choice of technology for primary treatment – investigating surface area requirement, climate footprint and energy usage, and investment

Reza Gholizadeh Namaghi och Marcus Österman
2023

Nitrogen removal in MBBRs – the effect of low temperatures

Manuela Gómez Monsalve
2023

Assessment of biogas potential for aerobic granular sludge and activated sludge at Gryaab

Johanna Arita Scarlet Mendoza
2023

Modelling the full-scale N2O emissions from wastewater treatment plants for identifying mitigation strategies

Naga Deepika Peddamudium
2023

Effects of recirculating water treatment sludge

Sofia Mile
2023

Modelling Micropollutant Removal Through Ozonation in Wastewater

Maximiliano Oportus
2023

Finding ways of optimizing coagulant dosage, for a more sustainable wastewater treatment process

Hanna Sjöman
2022

Sustainability effects of water reuse and infiltration and inflow on a wastewater treatment plant

Emmy Backeström och Jakob Ceder
2022

Mapping of Phosphorus at Rya Wastewater Treatment Plant

Frida Byström
2022

Methane Emissions During Sludge Storage in Relation to the Microbial Community Composition of Sludge

Klara Bengtsson
2022

Fotoelektrokatalytisk Rening: En undersökning av hur val av våglängd och halvledare påverkar fotoelektrokatalytisk nedbrytning av metylenblått

Tilda Pettersson
2022

Omvandling av en estetisk damm till ett dagvattenmagasin + möjligheter, påverkan och alternativa lösningar

Zeinab Nasser
2022

Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

Elin Nilsson och Lina Lennklev
2022

Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

Mehrzad Ghassemi
2022

Influence of Wastewater DOM Fractions on the Adsorption of Pharmaceuticals onto Activated Carbon

Koustubh Karande
2022

Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental

Ashley Hall
2022

Avrinnings- och CFD-modellering för optimalt vattenuttag i en dagvattendamm: En pusselbit i återanvändning av dagvatten

Emma Hallinger

Äldre Examensarbeten

Chalmers

 

Göteborgs universitet

  • Sana Al-Jailawi (2021) A novel method for quantification of pharmaceuticals – Developing a quantification method for pharmaceuticals in wastewater by means of fluorescence.

 

LTH

 

Chalmers

 LTH

 

 

 

Chalmers

– LTH

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

Chalmers

 

LTH

Fosforavskiljning i enskilt avloppsvatten

– Chalmers

 

LTH

  Chalmers

 

LTH

 – Chalmers

LTH

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.