Examensarbeten

2022

Sustainability effects of water reuse and infiltration and inflow on a wastewater treatment plant

Emmy Backeström och Jakob Ceder
2022

Mapping of Phosphorus at Rya Wastewater Treatment Plant

Frida Byström
2022

Methane Emissions During Sludge Storage in Relation to the Microbial Community Composition of Sludge

Klara Bengtsson
2022

Fotoelektrokatalytisk Rening: En undersökning av hur val av våglängd och halvledare påverkar fotoelektrokatalytisk nedbrytning av metylenblått

Tilda Pettersson
2022

Omvandling av en estetisk damm till ett dagvattenmagasin + möjligheter, påverkan och alternativa lösningar

Zeinab Nasser
2022

Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

Elin Nilsson och Lina Lennklev
2022

Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

Mehrzad Ghassemi
2022

Influence of Wastewater DOM Fractions on the Adsorption of Pharmaceuticals onto Activated Carbon

Koustubh Karande
2022

Phosphorous Precipitation in Source Separated Greywater for Direct Environmental

Ashley Hall
2022

Avrinnings- och CFD-modellering för optimalt vattenuttag i en dagvattendamm: En pusselbit i återanvändning av dagvatten

Emma Hallinger

Äldre Examensarbeten

Chalmers

 

Göteborgs universitet

  • Sana Al-Jailawi (2021) A novel method for quantification of pharmaceuticals – Developing a quantification method for pharmaceuticals in wastewater by means of fluorescence.

 

LTH

 

Chalmers

 LTH

 

 

 

Chalmers

– LTH

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

– Chalmers

 

LTH

Chalmers

 

LTH

Fosforavskiljning i enskilt avloppsvatten

– Chalmers

 

LTH

  Chalmers

 

LTH

 – Chalmers

LTH

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.