Idédagar och VA'tS-up!?

VA-teknik Södras årliga Idédagar går av stapeln under hösten och är öppen för alla medlemmar inom klustret. Idédagarna är en ”lunch till lunch”-träff där alla goda idéer välkomnas!

VAt’S-up!? är ett digitalt förmöte inför Idédagarna som är öppet för alla. VAt’S-up!? ger dig en inblick i vad som är på gång inom VA-teknik Södra.

2023

2023 drog VAt’S-up!? en rekordstor publik med över 200 deltagare. Här är presentationerna från VAt’S-up!? 2023:

Britt-Marie Wilén: Rapport från Sveriges första AGS i fullskala

Dag Lorick: Biogasproduktion från AGS-slam

Elin Ossiansson: Filtrering och fermentering som förbehandling av kommunalt avloppsvatten för en effektiv omvandling av det organiska materialet.

Michael Cimbritz och Åsa Davidsson: Om rening från organiska mikroföroreningar och återvunnet vatten.

Ellen Edefell: Avancerad rening och återanvändning av vatten inom SWR och dess ägarbolag.

Maria Takman: Vad händer längre ner i GAK-bädden?

Henrik Aspegren: Vatten i staden.

Glenn Johansson: Regnbäddar för att ta bort mikroplast och annat oönskat från dagvatten.

Salar Haghighatafshar: AI för simulering av ledningsnätets beteende.

Anna Ohlin Saletti: Resultat från träffar inom ramen för Tillskottsvattennätverket och planerade projekt, Mistra InfraMaint.

Lena Blom: Klimatanpassningsnätverket och slutsatser från projektet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.