Doktorandprojekt

Här kan du se och läsa mer om våra pågående doktorandprojekt.

Pablo Prado

Measuring and mapping the ecosystem services related to water quality of highlands in the Central Andes of South America

Pablo Prado arbetar inom ett SIDA-finansierat projekt och doktorerar vid Lunds universitet. Från ...
Moshe Habagil

Design for recoveryof resources from wastewater

I korthet: transformering av dagens energiineffektiva – linjära – reningsverk till attraktiva, en...
Glenn Johansson

Innovative Rain Gardens for Sustainable and Effective Treatment of Urban Runoff Polluted with Microplastics, Organic Pollutants and Metals

Glenn Johansson är doktorand vid avdelningen för Vatten Miljö Teknik (WET), Chalmers, forskningst...
Ashley Hall

Källsorterat avloppsvatten och hur man kan uppnå mycket låga koncentrationer av föroreningar i utsläppet

Ashley ska nu forska på källsorterat avloppsvatten och hur man kan uppnå mycket låga koncentratio...
Sara Roth

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Sara Roth är ny industridoktorand inom Mistra InfraMaint, tillsammans med Sweden Water Research o...
Sofia Högstrand

Biologisk avskiljning och återvinning av fosfor – optimering av design och drift utifrån ett helhetsperspektiv

Moderna avloppsreningsverk ska rena bort föroreningar på ett säkert, energi- och miljömässigt eff...
Elin Ossiansson

Idealt kolutnyttjande på kommunala avloppsreningsverk

I projektet Idealt Kolutnyttjande (ICU; Ideal Carbon Utilisation) utforskas olika möjligheter til...
Maria Takman

Potential för återanvändning av avloppsvatten

Doktorandtjänsten är en del av Lunds universitets nystartade forskarskola inom Agenda 2030 och de...
Elly Lucia Gaggini

Transportmodellering av mikroplaster i vägavrinning

Doktorand Elly Gaggini, Chalmers. Trafik och vägdagvatten tros vara betydande källor till mikropl...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.