Källsorterat avloppsvatten och hur man kan uppnå mycket låga koncentrationer av föroreningar i utsläppet

Ashley ska nu forska på källsorterat avloppsvatten och hur man kan uppnå mycket låga koncentrationer av föroreningar i utsläppet. Forskningen bygger på vad som redan gjorts på RecoLab i Helsingborg. Att dela upp avloppsvatten i gråvatten och svartvatten gör det enklare att återanvända näringsämnen. Det gör också att man släpper ut lägre koncentrationer av förorening från reningsverk, som därmed kan uppnå miljökvalitetsnormer, även i små recipienter. System som behandlar avloppsvatten på plats i en stadsdel kan minska belastningen på befintliga nätverk och reningsverk.

”På väg till en hållbar framtid måste vi tänka om gällande infrastruktur. Vi återvinner redan avfall och nu måste vi även återvinna vatten”.

 

Doktorand: Ashley Hall
Startdatum: 2022
Handledare: Åsa Davidsson, LTH
Biträdande handledare: Hamse Kjerstadius, NSVA
Universitet: LTH
Anställningsplats: Sweden Water Research/NSVA/LTH
Adress: Naturvetarvägen 14, Lund

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.