BioFiAN

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFiAN) är ett nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig främst till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av biofilmsprocesser, som t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer. Idag består nätverket av medlemmar från drygt 20 olika anläggningar av olika storlek runtom i Sverige, som alla har en eller flera olika biofilmsprocesser i drift. BioFiAN initierades 2018 av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes.

BioFiAN är framförallt en plattform för erfarenhetsutbyte mellan användare av etablerade biofilmsprocesser på olika anläggningar. Genom regelbundna träffar och onlineforum möjliggörs en kontinuerlig dialog kring drift, utmaningar och lärdommar. På träffarna får nätverket dessutom ta del av och diskutera aktuell forskning samt de senaste teknikerna och processerna inom biofilm och avloppsvattenrening.

BioFiANs träff på Tekniska Verken i Linköping 2023!

Den 11 oktober träffades 24 personer från totalt 10 olika organisationer och delade med sig av erfarenheter från sina biofilmsanläggningar och vilka utmaningar de har. Stora som små utmaningar diskuterades sedan i grupper, alltifrån tömning av bassänger, omrörning, betongskador, val av silar, biofilmstillväxt och alkalinitet till livslängd på bärare och nedbrytning av transformationsprodukter. Som någon uttryckte det:  "Det finns ingen brist på saker att prata om!"

På eftermiddagen fick vi höra mer om Nykvarnsverket i Linköping och deras senaste tillskott i biofilmsfamiljen, en sidoströms IFAS som är under uppstart. En rundvandring på verket fick vi självklart också! Vi ser redan fram emot att ses igen nästa år!

 

BioFiANs träff på Sjölunda 2022!

2022 års träff med BioFiAN hölls den 28 April, i ett vårigt och soligt Malmö, på VA SYDs huvudkontor med efterföljande studiebesök på Sjölunda avloppsreningsverk. Drygt 30 personer från 10 olika organisationer delade under dagen erfarenheter kring sina olika biofilmsprocesser.

Här kan du ta del av presentationerna:

Betongskador i nitrifierade MBBR

Framtida kapacitetsutökning med MBBR i huvudströmmen på Käppala

IFAS i sidoström på Nykvarnsverket

Kväverening vid låga temperaturer

Sjölunda ARV 2022

Smedjeholm, förslag på framtida utformning

Three years of MABR operation at the Ejby Mølle WRRF

Tidigare träffar i BioFiAN

Digitalt möte 2020

På BioFians digitala seminarium den 22 oktober 2020 gavs ett antal uppskattade biofilmspresentationer för de trettiotal process- och driftsingenjörer som samlats från hela Sverige. Presentationerna spände från ombyggnad av reningsverk till design av MBBR-processer och forskning på nya biofilmslösningar.

Här kan du ta del av presentationerna:

David Gustafsson: Anammox i huvudströmmen- vi ger inte upp! 

Robert Sehlén: Efternitrifikation med syre från en ozonanläggning

Christian Rosen: Uppgradera till kväverening

 

BioFiANs träff i Visby 2019
BioFiAN fick två härliga dagar på Gotland med gott om tid för diskussioner och nätverkande. Vi fick se ett spännande reningsverk med nio MBBR-steg, pratade om grönt vatten, Bio-P, uppstart av anammox med bärare, och mycket, mycket mer.

Här kan du ta del av presentationerna:

Om Gotland och Visby ARV – Joachim Thylin (Gotland)
Nolhaga Avloppsreningsverk – Josefin Pehrsson (Alingsås)
HIAS processen, Bio-P med MBBR – Torgeir Saltnes och Anders Øfsti (HIAS)
Anammox med MBBR för rejektvattenrening vid Klagshamns ARV – Ivelina Dimitrova (VA SYD)

BioFiANs första träff 2018 på Ryaverket i Göteborg
Mer information om träffen samt presentationer hittar du här .

Bli medlem i BioFiAN

Medlemskap i BioFiAN är kostnadsfritt, kontakta Maria Piculell. BioFiAN riktar sig till engagerade användare av biofilmsprocesser, t.ex. MBBR, biobäddar och biorotorer, på både små och stora kommunala reningsverk. Användare kan t.ex. vara processingenjörer och processinriktade driftstekniker.

Kontakt

För frågor och registrering kontakta Maria Piculell på AnoxKaldnes.

E-post: maria.piculell@anoxkaldnes.com

Telefon: 046 18 22 57

BioFiANs ledningsgrupp

Maria Piculell (AnoxKaldnes), Therese Areskoug (Gryaab), Per Falås (LTH), Sofia Lind (AnoxKaldnes) och Sara Ekström (VA SYD)

Kontaktperson
Maria Piculell
AnoxKaldnes

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.