OM OSS

Vision

VA-teknik Södra bidrar till att framtidens vatten- och avloppssystem gynnar naturen, människorna och ekonomin lokalt, regionalt och globalt.

Syfte

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning.

 

 

 

© VA-Teknik Södra