OM VA-TEKNIK SÖDRA

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom VA-teknikområdet utvecklas parallellt. Arbetet har en tematisk uppdelning på tre fokusområden:

I flera av de projekt som bedrivs förekommer ofta en blandning av olika temaområden inom ett och samma projekt.

Klustret startade sin verksamhet år 2009 då fem industridoktorandprojekt etablerades. Dessa har sedan varit kärnan i projektprogrammets forskningsaktiviteter som allt eftersom har resulterat i nya projekt med nya och flera delaktiga parter. Detta för att stärka och bredda satsningen på forskning inom fler områden.

Den pågående perioden för VA-teknik Södra påbörjades den 1 september 2015 och sträcker sig tre år framåt. I programmets styrning och ledning deltar VA SYD och VA-teknik vid Lunds tekniska högskola samt Gryaab AB, NSVA och Vatten Miljö Teknik vid Chalmers tekniska högskola. Medlemmar i klustret är också Laholmsbuktens VADHI Sverige, Trollhättan EnergiKretslopp och VattenKalmar Vatten, Veolia Water Technologies, Primozone Production ABHässleholms Vatten, Västvatten och Lidköpings kommun.

Det arbete som bedrivs inom klustret utgår i huvudsak från medlemmarnas behov och utmaningar. Här kan du läsa om vilka utmaningar några av de olika medlemmarna ser framför sig: Gryaab AB, Laholmsbuktens VA, NSVA, VA SYD.

 

THX2RKLM