Bio-P-nätverket

Nätverket för bio-P samlar alla som arbetar med biologisk fosforrening eller planerar att starta upp en bio-P-process. Nätverket anordnar regelbundet kurser och träffar för medlemmarna. Bio-P-nätverket startades med stöd från Svenskt Vatten och ett antal svenska kommuner.

Nätverket består av omkring 20 kommuner i Sverige där man använder biologisk fosforrening på avloppsreningsverken för att minska användningen av fällningskemikalier. Nätverkets aktiviteter bygger på ett gemensamt engagemang och intresse av att utbyta erfarenheter om bio-P-processen.

Bio-P-nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner som arbetar med biologisk fosforrening. Nätverket anordnar bland annat träffar med seminarier och gruppdiskussioner, gemensamma projekt och kurser samt tillhandahåller en bio-P-databas.

TRÄFFAR OCH KURSER

Träffar

Nätverket anordnar träffar med seminarier 1-2 gånger per år där nätverkets medlemmar är välkomna att delta. Syftet med träffarna är att sprida kunskaper om bio-P, utbyta driftserfarenheter och inspirera till fortsatt arbete med bio-P-processen. Här hittar du datum för planerade träffar och kurser.

Bio-P-nätverkets träff 8 november 2023 i Helsingborg

Program och anmälan hittar du här.

 

Bio-P-nätverkets träff 22 oktober 2020 blev som väntat digital

2020 är året då vi lärt oss att umgås digitalt, både med vänner och arbetskollegor. Såklart skulle även Bio-P nätverket ha en digital träff och den 22 oktober gick denna av stapeln. Den ursprungliga planen var att vi skulle vara hos Västvatten och besöka deras anläggning i Uddevalla. Istället inledde Magnus Holm med att berätta om anläggningen och deras investering av hydrocykloner. Slamegenskaperna har blivit bättre och Bio-P-processen effektivare. De verkade nöjda. Planen är att vi ska bli ditbjudna nästa höst. Det ser vi fram emot!

Presentationen som Magnus höll kan du titta på här.

Nästa presentation hölls av Amanda Andersson från Lidköping. Vi fick höra om projektet LIWE LIFE och deras tankar om processval. Det ska bli en anläggning i framkant med fosforutvinning, läkemedelsrening och rening av mikroplaster. Men det drar ut på tiden med tillståndet. Just nu väntar de på om Miljödomstolen ska ta upp deras överklagan. Ett mål som kommer att påverka många i VA-Sverige.

Amandas presentation hittar du här.

Därefter var det dags för David Gustavsson från Sweden Water Research/VA SYD att berätta om vad han hittat i den senaste bio-P litteraturen. Även om forskningen inte är lika intensiv som under ”guldåren” kommer det fram en hel del intressant fortfarande. Några lösryckta minnen från hela presentationen säger att den klassiska designen har ifrågasatts, Tetrasphaera lyfts fram som en ganska viktig bio-P-spelare, medan det stora hotet från GAO kanske är överskattat.

Davids presentation hittar du här.

Eva Tykesson från AnoxKaldnes presenterade därefter Veolias nya bio-P-process med biofilm (MBBR) i en SBR-lösning. Kanske får vi se den i fullskala snart – det vore kul om det blir i Sverige!

Evas presentation hittar du här.

Efter det var det dags att åter ge oss ut på de befintliga verken. Vi fick en uppdatering från Hammarö, där Alexander Engström berättade om sina funderingar kring hur de ska driva verket på bästa sätt. De upplever stora svängningar och skulle vilja få tips om hur de ska hantera dem.

Alexanders presentation hittar du här.

I sista punkten på talarprogrammet återvände vi västerut till Kungsbacka. De har inte mindre än tre olika verk med bio-P, alla utan försedimentering och rötning men med returslamshydrolys. Det största verket, Hammargård, står inför en ombyggnad och Jonatan Flodin berättade lite om deras tankar kring processlösning här.

Jonatans presentation hittar du här.

När vi på morgonen körde en presentationsrunda fick alla berätta vad de var intresserade av att diskutera under dagen. Det blev en lång lista att välja från när Zoom slumpvis delade in oss i mindre grupper. Jag är helt övertygad om att det var härliga diskussioner med mycket erfarenhetsutbyte som hanns med under en ganska kort period även i de övriga grupperna. Hoppas att alla lärt känna minst en ny bio-P-kompis och fått med sig något tankeväckande hem till sitt dagliga arbete! Och om man inte kan vänta tills nästa träff, så är det bara att ta kontakt med någon av alla trevliga och hjälpsamma kollegor från nätverket.

Vid tangenterna – Eva Tykesson som tillsammans med Carol Bank och Karin Jönsson fixat tidernas första digitala träff i Bio-P-nätverket. Ett stort tack till Karin som fått allt med tekniken att fungera och även fixat en stor del av allt runtomkring.

 

Den förra träffen var 9 oktober 2018 på Käppala. Här finns program, en sammanfattning samt foton från den träffen. Nedan återfinns presentationerna.

Presentationer från Bio-P-nätverksträffen 9 oktober 2018

 1. Om VA-teknik SödraKarin Jönsson (LTH)

2. Ledningsgruppen Bio-P-nätverket

3. Presentation av KäppalaförbundetStefan Erikstam (Käppalaförbundet)

4. Käppalaverket samt erfarenheter av Bio-PStefan Erikstam (Käppalaförbundet)

5. Hydrocykloner i drift på KäppalaverketStefan Erikstam (Käppalaförbundet)

6. LIWE LIFE – Vad händer just nu i Lidköping på Bio-P-fronten?Karin Jönsson (LTH)

7. Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i HalmstadKarin Jönsson (LTH)

9.  Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam. De första resultaten från Strömstad & Tanum, Marc de Blois (H2OLAND AB) 

Tidigare träffar

Material från träffen 24–25 oktober 2017 på LTH finns under sammanställning och foton. Presentationerna från träffen finns här.

Träffen den 25 oktober 2016 i Ullared presenteras här.

Är du inte medlem i nätverket och vill ha information om träffarna är du välkommen att höra av dig

till Karin Jönsson.

Kurser

Nätverket har vid ett antal tillfällen anordnat kurser om bio-P. Nästa kurstillfälle är inte faststället ännu. Har du frågor eller önskemål när det gäller framtida kurser får du gärna kontakta bio-P-nätverket.

BLI MEDLEM I BIO-P-NÄTVERKET

Du som tillhör en kommun som arbetar med eller planerar att starta upp en bio-P-process kan bli medlem i Bio-P-nätverket.  Det är kostnadsfritt att vara medlem. Kontakta Ann Moen för att registrera dig som medlem.

BIO-P-NÄTVERKETS LEDNINGSGRUPP
  • Karin Jönsson, VA-teknik LTH
  • Marinette Hagman, NSVA
  • Eva Tykesson, AnoxKaldnes
  • Carol Banck, VIVAB
Kontaktperson
Karin Jönsson
Lunds Tekniska Högskola

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.