Rejektvattennätverket

Rejektvattennätverket samlar alla reningsverk i Sverige, Danmark och Norge där man arbetar med rejektvattenbehandling eller planerar att starta en sådan reningsprocess.

Nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan avloppsreningsverk som arbetar med rejektvattenrening.

Rejektvattennätverket startades 2007 på initiativ av VA-verket i Malmö (nu VA SYD) och VA-teknik på Lunds Tekniska Högskola. I dag drivs nätverket inom ramen för VA-teknik Södra.

Nätverket anordnar seminarier, vanligen vartannat år i samverkan med ett avloppsreningsverk.

 

Rejektvattenseminariet i Hillerød 30-31 mars 2022

Rejektvattenseminariet 2022 hölls av Hillerød Forsyning i Danmark och samlade ett trettiotal deltagare från Sverige, Danmark och Norge. (Se bilden nedan). Under seminariet delade deltagarna från de olika organisationerna sina erfarenheter om rejektvattenbehandling. Seminariet avslutades med en uppskattad rundvandring på Hillerøds nybyggda reningsverk. Presentationer från seminariet finns här:

AnitaMox energy requirements compared to that of Wastewater treatment

The collapse of the reject water and its revival at Bekkelaget WWTP

Measurement of greenhouse gas emissions with innovative technology at Linköping’s and Norrköping’s sewage treatment plants

Rejektvattenrening Slottshagen

Abatement of N2O gas

Operation problems – reject water treatment

Grundlig utredning av framtida rejektvattenbehandling på Käppalaverket

Hillerød Forsyning – en bæredygtig fortælling

Experiences with DEMON reactor at HCR Syd

 

 

Seminarium i Växjö 4–5 december 2018

Träffen ägde rum på Sundets avloppsreningsverk i Växjö och deltagare från Sverige, Danmark och Norge välkomnades till anläggningen av Anneli Andersson Chan. Första dagen innehöll flera spännande presentationer och erfarenhetsbyten kring val, uppstart och drift av rejektvattenanläggningar. Andra dagen fortsatte med presentationerna och diskussioner kring lustgasutsläpp och avslutades med en uppskattad rundvandring på reningsverket.

Presentationer från nätverksträffen 4–5 december 2018 finns att ladda ned, se nedan. 

 1. Uppstart av DEMON på Himmerfjärdsverket
 2. Hur tänker Käppalaverket om val av rejektvattenbehandling
 3. Erfaringer fra drift af 3 DEMON anlaeg i Aarhus, Lise Karstenskov Hughes
 4. Sveriges första ANITA Mox – hur går det till och vart skall ni? Anneli Andersson Chan
 5. Minimering af lattergas fra DEMON anlaegget på Ejby Mölle, Sören Eriksen och Per Henrik Nielsen
 6. Sludge liquor treatmentat at Rya WWTP, Pierre Lindqvist
 7. Lustgassmålinger og driftserfaringer fra DeAmmon ved Bekkelaget, Jeanette Mosbaek, Morten Rostad Haugen
 8. Historic GHG emission measurements in the reject water treatmentat at Syvab
 9. N2O production and emissions in WWWTP, Sara Ekström
 10. Why do Linköping want to rebuild SHARON into a DEMON, Robert Sehlén
 11. Uppstart av DeAmmon för nitritation-anammox på Slottshagens ARV, Norrköping, Linda Kanders
 12. Full-scale comparison of N2O emissions from N/DN SBR operation versus one-stage deammonification MBBR treating reject water –and optimization with pH set-point, Linda Kanders
 13. Kanders Poster IKanders Poster II

 

Vill du veta mer om rejektvatten-nätverket?

Kontakta Fredrik Stenström-Svanbäck om du har frågor om nätverket.

Kontakt: Fredrik Stenström-Svanbäck

Telefon: +46 (0)706 20 78 83

E-post: fst@vaing.se

 

Rejektvattennätverkets ledningsgrupp:

Fredrik Stenström-Svanbäck, VA-Ingenjörerna

Per Falås, VA-teknik, LTH

Jes la Cour Jansen, VA-teknik, LTH

Kontaktperson
Fredrik Stenström-Svanbäck
VA-Ingenjörerna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.