KONTAKT

VA-teknik Södra kontaktas enklast genom programmets ledare eller en av kontaktpersonerna på de deltagande organisationerna. Det finns också möjlighet att prenumerera på VA-teknik Södras nyhetsbrev eller att bli medlem i VA-teknik Södra (läs mer här)

 

VA-teknik Södras styrning och ledning

 

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen
 

Programledare
Karin Jönsson
Docent
Lunds tekniska högskola
Inst. för kemiteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Box 124, 221 00 Lund
Tel: +46 46 222 86 07
Karin.Jonsson@vateknik.lth.se
www.lth.se

 

Sekreterare
VAKANT

 

 Britt-Marie Britt-Marie Wilén
Biträdande professor
Chalmers tekniska högskola
Institutionen för Bygg- och Miljöteknik,
Avdelningen för Vatten Miljö Teknik
Tel: +46 31 772 21 53
Mobil: +46 72 387 6419
Britt-Marie.Wilen@chalmers.se
www.chalmers.se

 

 Ann Mattsson_2 Ann Mattsson
Gryaab, Adjungerad professor på Chalmers
Tel: +46 31 64 74 22
Mobil: +46 70 579 74 22
Ann.Mattsson@gryaab.se
www.gryaab.se

 Marinette Marinette Hagman
Forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg
Tel: +46 10 490 98 17
Marinette.Hagman@nsva.se
www.nsva.se

 

Michael Cimbritz
Universitetslektor
Lunds tekniska högskola
Institutionen för Kemiteknik
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Box 124, 221 00 Lund
Tel: +46 46 222 82 95
michael.cimbritz@chemeng.lth.se
www.lth.se

 

HB
Hans Bertil Wittgren
Forsknings- och utvecklingsansvarig på VA SYD
Box 191
201 21 Malmö
Tel: +46 40 635 0204
HansBertil.Wittgren@vasyd.se
www.vasyd.se 
THX2RKLM