KONTAKT

VA-teknik Södra kontaktas enklast genom programmets ledare eller en av kontaktpersonerna på de deltagande organisationerna. Det finns också möjlighet att prenumerera på VA-teknik Södras nyhetsbrev eller att bli medlem i VA-teknik Södra (läs mer här)

 

VA-teknik Södras styrning och ledning

 

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen
 

Programledare
Karin Jönsson
Docent
Lunds tekniska högskola
Inst. för kemiteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Box 124, 221 00 Lund
Tel: +46 46 222 86 07
Karin.Jonsson@vateknik.lth.se
www.lth.se

 

Hilde Skar Olsen
Kommunikatör
Lunds universitet, Lunds tekniska högskola
Inst. för kemiteknik
Tel: +46 790 631 683
Hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se
www.lth.se

 

 Britt-Marie Britt-Marie Wilén
Biträdande professor
Chalmers tekniska högskola
Institutionen för Bygg- och Miljöteknik,
Avdelningen för Vatten Miljö Teknik
Tel: +46 31 772 21 53
Mobil: +46 72 387 6419
Britt-Marie.Wilen@chalmers.se
www.chalmers.se

 

 Ann Mattsson_2 Ann Mattsson
Gryaab, Adjungerad professor på Chalmers
Tel: +46 31 64 74 22
Mobil: +46 70 579 74 22
Ann.Mattsson@gryaab.se
www.gryaab.se

 Marinette Marinette Hagman
Innovationschef DHI Sverige AB
Södra Tullgatan 3
211 40 Malmö
Tel: +46 70 999 69 34
mhag@dhigroup.com
www.dhigroup.com

 

Michael Cimbritz
Docent
Lunds tekniska högskola
Institutionen för Kemiteknik
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Box 124, 221 00 Lund
Tel: +46 46 222 82 95
michael.cimbritz@chemeng.lth.se
www.lth.se

 

David Gustavsson
Forskningsledare, VA SYD/Sweden Water Research

Box 191, 201 21 Malmö

Tel: +46 40 635 01 50
David.Gustavsson@vasyd.se
www.swedenwaterresearch.se

 

Hamse Kjerstadius
Utvecklingsingenjör, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022
250 02 Helsingborg
Tel: +46 76-723 87 72
hamse.kjerstadius@nsva.se
www.nsva.se
© VA-Teknik Södra