Design for recoveryof resources from wastewater

I korthet: transformering av dagens energiineffektiva – linjära – reningsverk till attraktiva, energi- och klimatneutrala resursanläggningar som producerar innovativa råvaror och produkter från avloppsvattnet.
I projektet används Getteröverket i Varberg som fallexempel i syfte att åstadkomma en framtida vattenfabrik med helintegrerad och innovativ anläggningsdesign för att minska omgivningspåverkan. Förutom fokus på tekniska lösningar för återvinning och återanvändning av råprodukter från avloppsvattnet såsom fibrer, bioplaster, VFA, proteiner och läkemedel, fokuserar forskningen på hur delar av verksamheten skulle kunna öppnas för allmänheten, att vara i symbios med den omgivande naturen och användas för rekreation.

Vilka utmaningar ser du som mest intressanta att jobba med inom VA?

Faktiskt just det som min forskning fokuserar på, nämligen att omvandla reningsverken till bioraffinaderier samt att producera affärsmässiga produkter från de resurser som finns i avloppsvattnet! Naturligtvis kommer klimatförändringarna att utmana VA-branschen och resten av samhället. VA-branschens föråldrade infrastruktur, den olösta slamfrågan, rening av mikroföroreningar, antibiotikaresistens och minskning av klimatpåverkan p.g.a. utsläpp av växthusgaser från reningsverk är andra utmaningar som VA-Sverige står inför.

Doktorand: Moshe Habagil
Startdatum: 2023-04-01
Tid för disputation: 2028
Handledare: Karin Jönsson, Water and Environmental Engineering at the Department of Chemical Engineering, LTH
Biträdande handledare: Fredrik Torisson, Department of Architecture & Built Environment, LTH. VD Margreta Björksund-Tuominen, Vivab
Universitet: LTH
Anställningsplats: VIVAB AB
Telefon: +46 70 39 40 425

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.