Innovative Rain Gardens for Sustainable and Effective Treatment of Urban Runoff Polluted with Microplastics, Organic Pollutants and Metals

Glenn Johansson är doktorand vid avdelningen för Vatten Miljö Teknik (WET), Chalmers, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön. Trafikrelaterat dagvatten är en betydande källa till föroreningar såsom metaller, organiska ämnen, näringsämnen och mikroplaster i recipienter. Det finns stor okunskap kring processerna för avskiljning, transport och eventuell nedbrytning av dessa ämnen i så kallade regnbäddar. Regnbäddar är en naturbaserad teknik som idag främst nyttjas för sin förmåga att fördröja dagvatten och på så vis motverka höga flöden och översvämningar i urbana miljöer. Genom att designa och anlägga en pilotanläggning för regnbäddar med huvudsyfte att rena förorenat dagvatten syftar Glenns forskning till att undersöka hur olika filtermaterial såsom biokol, flygaska och torv tillsammans med utvalda växter och mycorrhiza påverkar regnbäddars förmåga att avskilja föroreningar. Utöver reningsgraden kommer Glenn att studera processerna i regnbäddarna för fastläggning, fördelning, nedbrytning, potentiellt upptag i växter, samt möjlig urlakning av mikroplaster och övriga föroreningar. Resultaten från forskningen kan användas för att bättre förstå processerna i regnbäddar samt föreslå en optimerad design av dessa för att undvika att föroreningar transporteras vidare ut i recipienter. Utöver denna kunskap kan projektet eventuellt bidra till ökad cirkulär ekonomi genom återvinning av de metaller som separerats från dagvattnet.

Doktorand: Glenn Johansson
Startdatum: September 2021
Tid för disputation: 2024
Handledare: Ann-Margret Strömvall, Chalmers
Biträdande handledare: Karin Karlfeldt Fedje, Oskar Modin och Yvonne Andersson-Sköld
Universitet: Chalmers
Telefon: 031-7221375

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.