Potential för återanvändning av avloppsvatten

Doktorandtjänsten är en del av Lunds universitets nystartade forskarskola inom Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Forskarskolan består av doktorander från ett flertal olika institutioner på hela universitet, inklusive mig från institutionen för kemiteknik.

Mitt projekt kommer att handla om återanvändning av avloppsvatten. Avloppsvatten som renats med avancerade reningsmetoder har potential att användas inom olika områden, såsom dricksvattenproduktion, bevattning eller i industriprocesser. Fokus i projektet kommer också att ligga på andra aspekter än de tekniska, såsom social acceptans för återanvändning av avloppsvatten eller juridiska aspekter. Även tvärvetenskapliga samarbeten inom forskarskolan eftersträvas.

Troligtvis kommer någon form av fallstudie att utföras, och försök med olika reningstekniker i labbskala.

Doktorand: Maria Takman
Tid för disputation: 2024
Handledare: Åsa Davidsson
Biträdande handledare: Michael Cimbritz
Universitet: Lunds universitet
Anställningsplats: Lunds universitet, Institutionen för kemiteknik
Adress: Naturvetarvägen 14

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.