LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet som sträcker sig från 2018 till 2023. I projektet ingår förutom Lidköpings kommun även Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, VA-teknik vid Lunds tekniska högskola, Högskolan i Borås samt Kompetenzzentrum Wasser Berlin. På LTH finns inom projektet i dagsläget en doktorandtjänst med fokus på Bio-P, vilken innehas av Sofia Högstrand.

 

Syftet med LIWE LIFE

Projektets främsta syfte är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem med placering i Lidköpings kommun, Ängens avloppsreningsverk. Tanken bakom detta är att genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik samtidigt starkt förbättra nya avloppsreningsverks resurs- och energieffektivitet.

 

Huvuddrag och teknologier inom LIWE LIFE

LIWE LIFE kommer att fokusera på tre huvuddrag inom avloppsvattenrening för att göra processen inom det cirkulära avloppsreningssystemet optimalt för dagens och framtidens avloppsvattenrening.

Centrala huvuddrag:

  • Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsreningsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern.
  • Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten.
  • Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen.

Tre övergripande teknologier för projektet:

  1. Fosforåtervinningi form av produktionsteknik för fosforrika gödselgranuler som motsvarar biologiskt konstgödsel.
  2. Ozonrening av läkemedelsrester, antibiotika och hormoner i avloppsvatten med en innovativ reaktordesign och effektivt styrsystem.
  3. Skivfilter för att rena vattnet från mikroplaster och dess absorberade långlivade organiska föroreningar ur det utgående avloppsvattnet.

 

Utvärdering av LIWE LIFE

En övergripande utvärdering av projektet görs med bl.a. LCA (Life Cycle Assessment). Syftet är att belysa den totala miljöpåverkan av det cirkulära avloppsreningssystemet genom att ta reda på i vilket steg i avloppsprocessen miljöpåverkan är som störst.

 

För mer information kring LIWE LIFE

Mer information kring projektet finns på Lidköpings kommuns hemsida.

Projektledare
Pernilla Bratt
Lidköping miljö och teknik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.