Rapport från Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

Svenskt Vattens fyra kluster – VA-teknik Södra, DRICKS, Dag&Nät samt VA-kluster Mälardalen – fanns på plats med montrar under de två dagarna som lockad mer än 650 besökare.

Stämman smygstartade dock redan på kvällen den 13 i Örebro slott då Landshövding Maria Larsson, tidigare barn- och äldreminister, hälsade Vattenstämmans alla deltagare välkomna. På morgonen den 14 inleddes programmet kl. 10 i Conventum med föredrag och diskussioner kring bland annat Strukturomvandling, Vattnet och EU samt SMHI:s punkt Dricksvatten och klimatanpassning. På kvällen hölls en välbesökt bankett med underhållning och dans.

Under dag två presenterade Ann Mattsson, Gryaab, och Susanna Håkansson Future City Flow och Karin Jönsson deltog i Räcker högskole- och civilingenjörerna även till VA i framtiden?

Stämman avslutades med att stafettpinnen överlämnades till Kalmar som är nästa års värd.

Mer om årets Vattenstämma finns här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.