Fosforseminarium på LTH i Lund

Fabian Kraus från Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) gästade den 16 november VA-teknik Södra och LTH för ett seminarium med temat ”Hur kan livscykelanalys (LCA) användas för att jämföra konventionell framtagning och användning av fosfor (konstgödsel från mineral) med framtagning och användning av fosfor från avloppsreningsprocessen (bland annat struvit)”. Trots kort varsel med inbjudan samlade seminariet ett tiotal intresserade från olika organisationer och bakgrunder.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.