CLEANWATER höll årsmöte 21–22 mars i Lund

 

Den 21–22 mars hölls det årliga projektmötet inom CLEANWATER i Lund. Den första dagen var öppen för alla intresserade och närmare 60 personer närvarade för att höra mer om de resultat som tagits fram det senaste året. Från Kemiteknik i Lund talade Rubén Juárez, Ellen Edefell och Michael Cimbritz. Dagen avslutades med besök vid Lundåkraverket i Landskrona där pilotanläggningar baserade på MBBR och ozonering körts i över ett år.

Ellen Edefell på Lundåkraverket.

© VA-Teknik Södra