Möjlighet för dig som är intresserad av avancerad vidareutbildning

VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen, DRICKS och Dag&Nät arrangerar tillsammans med Sweden Water Research en vattenforskarskola för doktorander. Kurserna är möjliga att söka även för övriga medlemmar i klustren samt medarbetare hos Svenskt Vattens medlemmar – de kommunala VA‑organisationerna. Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom VA kan läsa mer om kurserna och förkunskapskrav här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.