VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen, DRICKS och Dag&Nät arrangerar tillsammans med Sweden Water Research en vattenforskarskola för doktorander. Kurserna är möjliga att söka även för övriga medlemmar i klustren samt medarbetare hos Svenskt Vattens medlemmar – de kommunala VA‑organisationerna. Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom VA kan läsa mer om kurserna och förkunskapskrav här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.