Svenskt Vattens seminarium om FoU inom dagvatten hölls i Stockholm

Fredagen den 4 mars 2016 hölls Svenskt Vattens seminarium om forskning och utveckling inom dagvattenhanteringsområde i Sverige. Från VA-teknik Södra deltog Karin Jönsson, Ann Mattsson, Misagh Mottaghi och Salar Haghighatafshar i seminariet varav Ann presenterade projektet Future City Flow och Salar presenterade sitt forskningsprojekt ”Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?” som utförs i samarbete med DHI.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.