Fredagen den 4 mars 2016 hölls Svenskt Vattens seminarium om forskning och utveckling inom dagvattenhanteringsområde i Sverige. Från VA-teknik Södra deltog Karin Jönsson, Ann Mattsson, Misagh Mottaghi och Salar Haghighatafshar i seminariet varav Ann presenterade projektet Future City Flow och Salar presenterade sitt forskningsprojekt ”Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?” som utförs i samarbete med DHI.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.