VA-teknik Södra är välrepresenterat på NordIWA 2015

Karin Jönsson kommer att hålla en muntlig presentation på NordIWA 2015 i Bergen, Norge om VA-teknik Södras aktiviteter kring forskning, utveckling och utbildning i södra Sverige med titeln ”How we develop research, development and education in a triple helix concept in southern Sweden”. Ann Mattsson kommer att hålla ett av inledningsanförandena om utmaningarna som tillskottvatten orsakar på reningsverken.  Dessutom kommer industridoktoranden Filip Nilsson, projektingenjören Misagh Mottaghi och biträdande universitetslektorn Michael Cimbritz också att presentera resultat från sina senaste forskningsprojekt på konferensen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.