Rapporten Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk,VA-teknik Södra Rapport Nr. 09 2018, är skriven av Nicklas Paxéus. Här har sammanställts läkemedelshalter in till avloppsreningsverk från några svenska studier, vilka har relaterats till ansluten befolkning och en specifik belastning till reningsverken i milligram per person och dygn har beräknats. De reningsverk som ingår i studien är avloppsreningsverk som ingår i RESVAVs studie i Skåne och Halland, Henriksdals reningsverk i Stockholm och Ryaverket i Göteborg. Arbetet är en del av VA-teknik Södras projekt RESVAV som ingår i den regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansieras genom Havs-och vattenmyndigheten, anslaget 1:12 Åtgärder för havs-och vattenmiljö. Läs hela rapporten här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.