VA-teknik Södras forskningsprojekt om sidoströmshydrolys väcker uppmärksamhet

150623-bergsliljaDen 23:e juni publicerade webbsidan http://skillingaryd.nu/ en nyhet som handlade om försök på reningsverket i Skillingaryd inom ramen för VA-teknik Södras forskningsprojekt ”Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk”. Projektet är ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och SWECO vilket finansieras av Svenskt Vatten Utveckling. Läs mer om projektet här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.