Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk

Sammanfattning

Sverige har idag krav på långtgående fosforrening för landets avloppsreningsverk. Samtidigt finns krav från regeringen på hållbar återföring av näringsämnen, framförallt fosfor, från avlopp. Fosforrening sker idag vanligtvis via kemisk fällning men ett trettiotal Svenska verk drivs idag med biologisk fosforavskiljning. Av dessa 30-talet reningsverk har ett 10-tal en process som innefattar någon typ av sidoströmshydrolys (SSH). Bristen på dimensionering och uppföljning av SSH-reaktorer i Sverige gör att det idag är oklart hur långtgående fosforrening man faktiskt kan uppnå med en SSH-process och hur man bör dimensionera och optimera driften. I detta projekt vill vi ändra på detta genom att (1) utbilda kommuner i hur de kan följa upp och optimera sin SSH-process (2) kartlägga dimensionering, drift och funktion på de SSH-processer som finns i drift i Sverige idag och utifrån dessa data identifiera en ”optimal” dimensionering och drift av SSH samt (3) genom testkörningar verifiera de identifierade ”optimala” driftförhållandena och vid behov vidareutveckla dessa. Resultatet blir nya riktlinjer för dimensionering och drift av SSH-reaktorer samt en utökad kunskap inom deltagande kommuners driftorganisationer. Projektet kommer att vara ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och Sweco. En del av aktiviteterna i projektet kommer ske inom ramen för bio-P-nätverket. Sweco har tidigare dimensionerat en ny avloppsreningsanläggning i Bålsta, Håbo kommun, som innefattar biologisk fosforavskiljning med SSH.

Projekt titel: Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk
Projektledare: Tobias Salmonsson
Organisation: Håbo kommun
Adress: 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-468435
E-post: tobias.salmonsson@habo.se
 
Tidplan: januari 2015 – mars 2016
Total projektkostnad: 1 100 000 kr
Projektanslag: Svenskt Vatten Utveckling 500 000 kr, SWECO Environment 150 000 kr
Finansiärer: Svenskt Vatten Utbildning, SWECO Environment, Håbo kommun, Övriga deltagande kommuner

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.