Innehållsrikt seminarium och spännande projekt

Måndag 8 november genomfördes det digitala förmötet till Idédagarna: VA-teknik Södra – resultat från projekt.

Närmre 100 deltagare fick höra senaste nytt från de många spännande projekt som just nu pågår. Vill du friska upp minnet eller gick du miste om seminariet, här är presentationerna:

Resultat från projekt- alla presentationer förutom de du hittar nedan.

Marie Abadikhah: Effekten av elektrodmaterial på stabiliteten av mikrobiella elektrokemiska system

Maria Takman: Återanvändning av avloppsvatten. Hur påverkar GAK-filter vattnets bakteriesammansättning?

Maria Polukarova: Är gatusopning effektivt för att förhindra spridning av mikroplaster och trafikrelaterade föroreningar till dagvatten?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.