Temadag kring rötning 24 oktober

”Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle” var ämnet för temadagen i Aalborg, vilken avslutade projektet NomiGas.
Presentationerna som hölls handlade om biogas från avloppsslam, matavfall och gödsel med fokus på hur ökad kunskap om mikrobiologi kan optimera produktionen.
Projektdeltagere i NomiGas har varit universiteten i Aalborg, Aarhus och Lund, samt DTI, Krüger A/S och biogasanläggningarna i Maabjerg och Billund. Läs mer om NomiGas här.

© VA-Teknik Södra