Temadag kring rötning 24 oktober

”Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle” var ämnet för temadagen i Aalborg, vilken avslutade projektet NomiGas.
Presentationerna som hölls handlade om biogas från avloppsslam, matavfall och gödsel med fokus på hur ökad kunskap om mikrobiologi kan optimera produktionen.
Projektdeltagere i NomiGas har varit universiteten i Aalborg, Aarhus och Lund, samt DTI, Krüger A/S och biogasanläggningarna i Maabjerg och Billund. Läs mer om NomiGas här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.