Kommer du till Vattenstämman i Karlstad 16-17 maj?

VA-teknik Södra kommer att delta med en monter i Vattenstämman 2017 och det vore fint om representanter för alla medlemmar som är där deltar i montern en liten stund under någon paus. Kontakta klusterledaren Karin Jönssonkarin.jonsson@vateknik.lth.se om du ska till Karlstad!

© VA-Teknik Södra