Träffen ägde rum på Sundets avloppsreningsverk i Växjö och deltagare från Sverige, Danmark och Norge välkomnades till anläggningen av Anneli Andersson Chan. Första dagen innehöll flera spännande presentationer och erfarenhetsbyten kring val, uppstart och drift av rejektvattenanläggningar. Andra dagen fortsatte med presentationerna och diskussioner kring lustgasutsläpp och avslutades med en uppskattad rundvandring på reningsverket. För mer information om rejektvattennätverket läs mer här där även presentationerna finns.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.