Rejektvattennätverket

Rejektvattennätverket samlar alla reningsverk i Sverige, Danmark och Norge där man arbetar med rejektvattenbehandling eller planerar att starta en sådan reningsprocess.

Nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan avloppsreningsverk som arbetar med rejektvattenrening.

Rejektvattennätverket startades 2007 på initiativ av VA-verket i Malmö (nu VA SYD) och VA-teknik på Lunds Tekniska Högskola. I dag drivs nätverket inom ramen för VA-teknik Södra.

Nätverket anordnar seminarier, vanligen vartannat år i samverkan med ett avloppsreningsverk.

 

Nästa träff i rejektvattennätverket äger rum på Sundets avloppsreningsverk i

Växjö den 4–5 december 2018.

Inbjudan finns här.

Preliminärt program kan laddas ned här.

 

Vill du veta mer om rejektvatten-nätverket?

Kontakta Fredrik Stenström om du har frågor om nätverket.

Kontakt: Fredrik Stenström

Telefon: 019-161162

E-post: fredrik.stenstrom@vaing.se

 

Rejektvattennätverkets ledningsgrupp:

Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna

Per Falås, VA-teknik, LTH

Jes la Cour Jansen, VA-teknik, LTH

 

THX2RKLM