Rejektvattennätverket

Rejektvatten-nätverket samlar alla reningsverk i Sverige, Danmark och Norge där man arbetar med rejektvattenbehandling eller planerar att starta en sådan reningsprocess.

Nätverkets syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan avloppsreningsverk som arbetar med rejektvattenrening.

Rejektvatten-nätverket startades 2007 på initiativ av VA-verket i Malmö (nu VA SYD) och VA-teknik på Lunds Tekniska Högskola. I dag drivs nätverket inom ramen för VA-teknik Södra.

Nätverket anordnar seminarier, vanligen vartannat år i samverkan med ett avloppsreningsverk.

 

Nästa träff i rejektvatten-nätverket äger rum på Sundets avloppsreningsverk i Växjö den 4-5 dec 2018.

 

Vill du veta mer om rejektvatten-nätverket?

Kontakta Fredrik Stenström om du har frågor om nätverket.

Kontakt: Fredrik Stenström

Telefon: 019-161162

E-post: fredrik.stenstrom@vaing.se

 

Rejektvatten-nätverkets ledningsgrupp:

Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna

Per Falås, VA-teknik, LTH

Jes la Cour Jansen, VA-teknik, LTH

 

THX2RKLM