Carolina Suarez disputerade 13 oktober

Carolina Suarez, doktorand vid Göteborgs universitet, försvarade sin doktorsavhandling med titeln ”Microbial communities in anammox- and nitrifying biofilms” den 13 oktober kl 10.00 på Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 7A, i hörsal Ragnar Sandberg. Opponent vid disputationen var professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg universitet, Danmark och i betygsnämnden fanns professor Christer Larsson, Chalmers, professor Sara Hallin, SLU, och dr Catherine Paul, Lunds universitet. Läs Carolinas avhandling här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.