Carolina Suarez, doktorand vid Göteborgs universitet, försvarade sin doktorsavhandling med titeln ”Microbial communities in anammox- and nitrifying biofilms” den 13 oktober kl 10.00 på Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 7A, i hörsal Ragnar Sandberg. Opponent vid disputationen var professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg universitet, Danmark och i betygsnämnden fanns professor Christer Larsson, Chalmers, professor Sara Hallin, SLU, och dr Catherine Paul, Lunds universitet. Läs Carolinas avhandling här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.