Ny biträdande universitetslektor på VA-teknik, LTH

Michael CimbritzMichael Cimbritz är från 15:e januari anställt vid VA-teknik, LTH som biträdande universitetslektor i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik med inriktning mot separationsprocesser, partikelavskiljning och mikroföroreningar. Michael kommer också att arbeta brett med grundutbildningen i VA-teknik och handledning av doktorander och examensarbetare.

© VA-Teknik Södra