Ny biträdande universitetslektor på VA-teknik, LTH

Michael CimbritzMichael Cimbritz är från 15:e januari anställt vid VA-teknik, LTH som biträdande universitetslektor i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik med inriktning mot separationsprocesser, partikelavskiljning och mikroföroreningar. Michael kommer också att arbeta brett med grundutbildningen i VA-teknik och handledning av doktorander och examensarbetare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.