Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster 29–30/11 2018

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Doktorander från SWR presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar kring torka och klimatförändringar. Många av VA-teknik Södras medlemmar presenterar sina forskningsområden. Program och information här.

© VA-Teknik Södra