VA-teknik Södra har anställt en kommunikatör och projektkoordinator

Ann Moen är sedan mitten av augusti anställd som kommunikatör och projektkoordinator på halvtid inom VA-teknik Södra. Ann har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg och konferenskoordinator inom globala samarbeten. Parallellt med arbetet för VA-teknik Södra arbetar Ann inom internationella livsmedelssamarbeten samt med forskarpresentationer vid LTH.

© VA-Teknik Södra