VA-teknik Södra har anställt en kommunikatör och projektkoordinator

Ann Moen är sedan mitten av augusti anställd som kommunikatör och projektkoordinator på halvtid inom VA-teknik Södra. Ann har tidigare arbetat som kommunikationsstrateg och konferenskoordinator inom globala samarbeten. Parallellt med arbetet för VA-teknik Södra arbetar Ann inom internationella livsmedelssamarbeten samt med forskarpresentationer vid LTH.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.