Tobias Hey är nu doktor

I en fullsatt sal försvarade industridoktoranden Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials på VA-teknik LTH den 9 december. Tobias är anställd på VA SYD och har utfört sitt forskningsarbete för forskningsbolaget Sweden Water Research. En stor del av forskningsarbetet har genomförts vid en pilotanläggning på Källby avloppsreningsverk i Lund. Opponent vid disputationen var Frank Rogalla som är Director of Innovation and Technology på Aqualia, Spanien, och i betygsnämnden fanns professor Susanne Lackner, TU Darmstadt, Tyskland, Professor Frank Lipnizki, LTH / Alfa Laval, Dr Dines Thornberg, BIOFOS, Danmark och professor Ann-Sofi Jönsson, LTH. Läs gärna den populärvetenskapliga sammanfattningen eller ladda ned hela avhandlingen här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.