Jes la Cour Jansen avtackades av VA-teknik Södra

Planeringsmötet på Margretetorp var professor Jes la Cour Jansens sista formella insats i VA-teknik Södra och klusterledaren Karin Jönsson tog tillfället i akt att tillsammans med VA-teknik Södras ordförande, Henrik Aspegren, tacka Jes för hans stora insatser och engagemang i både uppbyggnaden och genomförandet av VA-teknik Södra. I sitt tal betonade Henrik dessutom Jes stora betydelse för hela den svenska VA‑branschen, vilken inte nog kan understrykas. Från oss alla i VA-teknik Södra: TACK JES!

© VA-Teknik Södra