Urban Drainage Modelling Conference hölls i Palermo 23–26 september 2018

Salar Haghighatafshar, LTH, presenterade en modell för simulering av blågröna dagvattensystem i staden under rubriken A physically based model for mesoscale SuDS – an alternative to large-scale simulations. Från Chalmers deltog Mia Bondelind som presenterade studien Transport of Traffic-Related Microplastic Particles in Receiving Water, där en hydrodynamisk modell av Göta Älv använts för att simulera transport av mikroplastpartiklar som härstammar från dagvattenutsläpp. Från VA-teknik Södra deltog även Karin Jönsson och Henrik Aspegren. Program finns här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.