Vattenforskarskolans årliga seminariedagar 2–3 maj

Den 2–3 maj hölls Vattenforskarskolans årliga seminariedagar – denna gång i Lund. Doktorander från hela Sverige samlades och deltog i diskussioner, föreläsningar, studiebesök och mingelaktiviteter. Ett särskilt fokus låg på att samtala kring specifika utmaningar enskilda doktorander har och undersöka möjligheter för framtida samarbeten. Då Vattenforskarskolan i sin nuvarande gestalt nu närmar sig sitt slutskede diskuterades även idéer och tankar för framtiden – om och hur programmet bör leva vidare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.