Nytt projekt: Termofil rötning

IMG_2337Ett nytt projekt med termofil rötning kommer att startas upp i höst på Gryaab och delfinansieras av VA-teknik Södra. Syftet med projektet är att ta reda på hur en omställning till termofil rötning från mesofil bör ske, samt vilka effekter det kan få på biogasproduktion, slamavvattning och processtabilitet. Projektet genomförs i fyra olika faser under en period av ca 12 månader. Till projektet har Gryaab köpt in tio labskalereaktorer som ska används i ett kontinuerligt försök. Parallellt under hela försöksperioden bedrivs tester på LTH för att utveckla en metod för att testa den maximala organiska belastningen. Projektledare är David I’Ons på Gryaab.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.