Öppet seminarium 7 oktober: Hur påverkar vi vår vattenanvändning?

Om beteenden inom VA med hjälp av information och taxor – piska eller morot?

Ett seminarium från LU Water och VA-teknik Södra

Torsdagen den 7 oktober kl 13:00-16:30 kommer LU Water och VA-teknik Södra att anordna ett öppet seminarium med titeln: ”Hur påverkar vi vår vattenanvändning?”. Under seminariet kommer det bl a att diskuteras om rätten till vatten, hur människor gör sina val, hur vi informerar vattenanvändarna hur de minskar sin vattenkonsumtion, juridiska aspekter, hur VA-taxan påverkar vattenanvändningen samt användning av IT för smart vattenanvändning. Seminariet avslutas med en diskussion och resonemang om möjliga vägar framåt. Alla intresserade är välkomna, mer information hittar du här.

 

 

© VA-Teknik Södra