Nytt projekt om rötbarhet av olika typer av primärslam

VA-teknik LTH kommer i samarbete med SWECO och Eskilstuna Energi och Miljö att undersöka och jämföra gasutbytet från primärslam som uppstår antingen genom primärfiltrering eller genom försedimentering. Ansvarig för projektet på LTH är Michael Cimbritz. Projektet förväntas vara slutfört sommaren 2018.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.