Halvtidsseminarium om ozonering

I en fullsatt sal höll Maja Ekblad den 14 januari sitt halvtidsseminarium som är en del av hennes forskarstudier. Seminariet fungerar som en sammanfattning av hitintills uppnådda resultat och som ett avstamp inför fortsättningen. Titeln var ”Ozonation of wastewater for abatement of organic micropollutants”. Diskussionsledare för seminariet var Ann Mattsson från Gryaab och Mikael Scott från Primozone production AB som båda bidrog till givande och intressanta diskussioner.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.