Gerly Hey arbetar med tillskottsvattenproblematiken

Gerly_HeyGerly Hey är nu anställd på VA-teknik, LTH som projektingenjör. Gerly arbetar med att göra en sammanställning av befintliga kunskaper kring tillskottsvattenproblematiken i ett projekt som sträcker sig fram till hösten 2016.

THX2RKLM