Stina Karlsson ny projektassistent

Stina Karlsson är under hösten 2018 anställd som projektassistent vid VA-teknik Södra för att arbeta med mikroföroreningar. Hon kommer bland annat att arbeta med den nya scintillatorn och bidra till utveckling av metoder för att analysera nedbrytningsvägar för olika ämnen. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.